Bygg- Och Miljöchef

Om tjänsten

Bygg- Och Miljöchef

Tjänst: Bygg- Och Miljöchef

Företag: Håbo Kommun

Sista ansökan: 2022-04-09

Ansökan: Ansök här

Om arbetsplatsen

Tjänsten som bygg- och miljöchef finns inom den relativt nystartade Samhällsbyggnads-förvaltningen, där bygg- och miljöavdelningen är en av fem avdelningar. De övriga verksamhetsområdena utgörs av näringsliv, planering, projekt och offentlig miljö, avfall och VA.

På bygg- och miljöavdelningen finns det 26 anställda, delaktiga i verksamheten inom de idag tre enheterna, bygglov-, miljö- och geodataenheten. Du leder avdelningens ledningsgrupp och deltar förstås i samhällsbyggnadschefens ledningsgrupp. Verksamheten kännetecknas av myndighetsutövning där bygg- och miljönämnden är ytterst ansvarig.

Dina arbetsuppgifter

Som bygg- och miljöchef har du en viktig roll i kommunens framtid och bidrar aktivt till att vår samhällsplanering resulterar i tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt sätt. Du kommer att få ett spännande och varierande arbete med duktiga chefer, medarbetare och kollegor. Verksamheten har ett tydligt uppdrag att uppfylla de politiska målen.

Förutom personal-, budget- och verksamhetsansvar har du ett arbetsmiljöansvar. Du fokuserar avdelningens utvecklingsarbete genom att få myndighetsfrågor att upplevas som service. Vi vill uppfattas som ”empatiska byråkrater”. Vi har kommit långt i vår digitaliseringsresa och eftersträvar ökad automatisering för att ytterligare effektivisera verksamheten. Målet är att uppnå goda resultat med en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Du arbetar aktivt med att skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Du företräder kommunen i olika sammanhang såväl internt som externt samt ser till att lagar och förordningar inom avdelningens ansvarsområden efterlevs. I god samverkan med dina enhetschefer ansvarar du för beredning av ärenden till Bygg- och Miljönämnden.

Förutom att vara avdelningschef kommer du också att ansvara för en av enheterna.

Som bygg- och miljöchef är du direkt underställd förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och ingår i dennes ledningsgrupp, där du medverkar och förväntas bidra i ledningsgruppen tillsammans med övriga chefer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning inom miljö- och/eller byggområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har en flerårig arbetslivserfarenhet samt kunskap om de lagar och förordningar som berör aktuella verksamheter samt tidigare erfarenhet av personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.

Vi ser med fördel på att du har erfarenheter från kommunal verksamhet och att arbeta med myndighetsutövning samt geodatafrågor. Du förstår verksamhetens roll i ett större sammanhang och är en god representant för verksamheten inåt och utåt.

Vi söker dig som

Du är en närvarande chef med förmågan att inspirera, entusiasmera, stötta och leda verksamheten utifrån målstyrning, utveckling och uppföljning. Ditt ledarskap präglas av trygghet, samarbete och engagemang. Arbetet innebär mycket kontakt med människor vilket ställer krav på lyhördhet och mycket god kommunikationsförmåga.

Du är en trygg ledare som coachar sitt team. Som person är du stabil och skapar bra relationer med dina kollegor samt gillar att jobba med strategiska frågor. Du har god förmåga att strukturera och prioritera, är handlingskraftig, rak och prestigelös samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Håbo kommun

Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.