Plastmattor – en bov med farliga kemikalier

Kemikalier Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier.

Plastmattor – en bov med farliga kemikalier

Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.

Studien genomfördes hos 1 764 familjer under tidig graviditet. Den visar att gravida kvinnor som bor i bostäder med PVC-golv hade högre halter av metaboliter från tre ftalater (DBP, BBzP och DEHP), jämfört med kvinnor som bor i bostäder med andra golvmaterial som exempelvis trä och linoleum.

Ju fler rum – desto högre halter 

Det fanns även ett dos-responssamband, det vill säga, ju fler rum med PVC-golv, desto högre halter av dessa ftalatmetaboliter i de gravida kvinnornas urin.

– Även om dessa kemikalier inte används lika mycket idag, så hittar vi dem i urin från alla gravida kvinnor i SELMA-studien, vilket visar att de faktiskt används. Ytterligare en komplicerande faktor är till exempel golvmaterial i en bostad har en livslängd på kanske 20–30 år, vilket innebär att vi kommer att vara exponerade och därmed ta upp dessa kemikalier under mycket lång tid, säger Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Läs hela studien här.

Läs mer: Lönsamt köra Teslataxi

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.