Plastavfall 10 gånger dyrare för fattiga länder än för rika

Plast Plastföroreningars verkliga kostnader är tio gånger högre i fattiga än i rika länder, trots att fattiga länder konsumerar betydligt mindre plast. Det visar en ny rapport.

Plastavfall 10 gånger dyrare för fattiga länder än för rika
Foto: Adobe Stock

WWF-rapporten ”Who Pays for Plastic Pollution?” konstaterar att fattiga länder får betala ett högt pris för rika länders plastkonsumtion. Rapporten avslöjar att plastens konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi är tio gånger högre i låginkomstländer än i höginkomstländer, trots att det är höginkomstländerna som konsumerar mest plast.

Den 13-19 november håller FN förhandlingar om ett globalt plastavtal i Kenya. För att komma till rätta med obalansen mellan fattiga och rika länder kräver nu WWF att det globala avtalet innehåller bindande regler.

2200 kronor eller 209 kronor

I rapporten uppskattas de totala kostnaderna för ett kilo plast under dess livstid till cirka 2 200 kronor i låginkomstländer. Detta kan jämfört med endast 209 kronor per kilo i höginkomstländer.

Dessa skillnader förklaras i rapporten av flera orsaker som exempelvis brist på producentansvar där vare sig länder eller företag hålls ansvariga för plastens negativa påverkan. Vid sidan om bindande globala regler vill WWF också att man på de kommande FN-förhandlingarna beslutar om utfasning av de mest riskfyllda plasterna och globala regler för produktdesign som gynnar återanvändning och återvinning av plastprodukter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.