Plaståtervinning – en osynlig källa till mikroplastföroreningar

Mikroplaster Forskare i Storbritannien har hittat en ny stor källa till mikroplaster i vattnet.

Plaståtervinning – en osynlig källa till mikroplastföroreningar
Foto: Adobe Stock

Återvinning av plast lyfts ofta som ett miljövänligt alternativ. Nu visar dock ny forskning att plaståtervinningen kan vara en dold källa till mikroplastförorening i våra vatten. En pilotstudie i en plaståtervinningsanläggning i Storbritannien visade nyligen att återvinningsvattnet innehåller miljontals mikroplastpartiklar per kubikmeter. Forskarna bakom studien, som publicerats i Journal of Hazardous Materials Advances, konstaterar att dessa mikroskopiska partiklar sedan släpps ut i vattendrag och hav, där de kan skada och påverka den marina miljön.

Även om den undersökta anläggningen hade infört filtreringssystem för att minska mängden mikroplastpartiklar, så var de fortfarande inte helt effektiva. De mindre mikroplastpartiklarna under 5 µm kunde fortfarande passera genom filtreringssystemet och ta sig ut i omkringliggande vattendrag. Enligt studien kan så mycket som 1 184 ton mikroplaster på det här sättet släppas ut i naturen varje år.

Trots ökande forskning kring utsläpp av mikroplaster från punktkällor som avloppsreningsverk är det fortfarande oklart hur mycket mikroplaster som skapas genom plaståtervinning. Inom Storbritannien – där studien genomfördes – finns det ingen lagstiftning eller standard som reglerar utsläpp av mikroplaster från den här typen av aktiviteter. Eftersom resultaten visar att det finns en betydande mängd mikroplaster i tvättvattnet som släpps ut från återvinningsanläggningen, särskilt de minsta partiklarna som inte filtreras bort, menar forskarna att det är viktigt att undersöka och reglera plaståtervinning som en källa till mikroplastförorening.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.