Plånboken styr energieffektiviseringar

Ekonomiska argument väger tyngst när industrin satsar på energieffektivisering. Endast en av tio har som mål att minska koldioxidutsläppen.

Miljömässiga besparingar framhålls ofta som en stark drivkraft för att arbeta med energieffektivisering. Men de mål som sätts för energieffektiviseringsarbetet ger en helt annan bild.

Enligt en undersökning bland 150 svenska industriföretag är det ekonomiska, snarare än miljömässiga besparingar som är den starkaste drivkraften bakom energieffektiviseringsarbetet. Endast 10 procent av de svenska industriföretagen har som mål att sänka sina koldioxidutsläpp.

Undersökningen har genomförts av Schneider Electric som frågat 150 fabriks- och produktionschefer inom tillverkande industri, processindustri och livsmedelsindustri om hur de arbetar med energieffektivisering.

/p>
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.