Plan ska minimera POPs

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket tagit fram en plan för hur Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, POPs, ska genomföras i Sverige. Det ska göras genom att förbjuda och begränsa produktion, användning, import och export samt minimera utsläpp av oavsiktligt bildade POPs. Sverige ska också satsa på internationellt samarbete eftersom många av POPs-substanserna kommer hit via långväga lufttransporter.

Stockholmskonventionen omfattar i dagsläget tolv kemiska föreningar eller grupper. Av dessa är åtta bekämpningsmedel, två industrikemikalier samt två ämnesgrupper som bildas oavsiktligt vid förbränning och i högtemperaturprocesser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.