Pfizers klimatarbete uppmärksammas

Pfizer får internationellt erkännande för sitt arbete med att reducera utsläppen av växthusgaser och dämpa klimatriskerna.

Enligt the Carbon Disclosure Project, CDP, har Pfizer uppvisat ett starkt engagemang för klimatstrategi och utsläppsminskningar. De rankas därför som ett av de tre bästa bolagen inom hälsovårdssektorn och ingår nu i Carbon Performance Leadership Index, som lyfter fram framgångsrika företag på klimatområdet.

– Sedan millennieskiftet har Pfizer arbetat mycket fokuserat och framgångsrikt med att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, säger Bengt Mattson, CSR och miljöchef Pfizer och berättar att företaget har minskat sina utsläpp med cirka 40 procent sedan 2000.

Pfizer Sverige har varit bidragande i detta arbete, bland annat genom kontoret i Silverdal i Sollentuna som 2008 erhöll EU:s Green Building Award som en av Europas energieffektivaste fastigheter. Företaget har dessutom minskat utsläppen av fossil koldioxid från bioteknikanläggningen i Strängnäs med nästan 80 procent.

CDP är en oberoende ideell organisation som bygger upp världens största databas med klimatrelevant information från företag och som bidrar till att utveckla internationella standarder för redovisning av koldioxidutsläpp.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste