Personliga koldioxidkonton snart verklighet

Inom fem år kan de första koldioxidkontona vara införda i England, enligt den brittiske miljöministern David Milibrand. I Sverige är det ännu ingen som driver frågan, men miljöministern Andreas Carlgren låter meddela att han inte tänker stänga dörren för några styrmedel som kan minska utsläppen.

Tanken med koldioxidkonton är att utsläppen från ett lands invånare får uppgå till en viss mängd. Utsläppen delas sedan upp rättvist i individuella utsläppsrätter. Om man får slut på individuella utsläppsrätter får man lov att köpa fler av någon som lever koldioxidsnålt. Meningen är sedan att det ska ske en successiv åtstramning av landets totala antal utsläppsrätter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.