Pensionsförvaltare förlitar sig på felaktig klimatdata

Klimat Kapital- och pensionsförvaltare förlitar sig ofta på felaktig klimatdata som förringar de ekonomiska effekterna av klimatförändringarna. Det visar en ny rapport.

Pensionsförvaltare förlitar sig på felaktig klimatdata
Foto: Adobe Stock

En ny rapport visar att pensionsförvaltare ofta förlitar sig på ekonomisk forskning som ignorerar avgörande vetenskapliga bevis om de finansiella risker som den globala uppvärmningen medför. Bland annat används vetenskapliga modeller som hävdar att en global uppvärmning på 2 till 4,3 grader bara skulle få minimala ekonomiska effekter för världens företag.

Den ekonomiska forskning som många pensionsförvaltare använder hävdar också att global ekonomisk tillväxt kommer att fortsätta även vid en uppvärmning på 5 till 7 grader. En temperaturökning som enligt världens klimatforskare skulle vara ett existentiellt hot för hela mänsklighetens civilisation.

Den nya rapporten är publicerad av klimatorganisationen Carbon Tracker som konstaterar att den ekonomiska forskningen som anses vara felaktig bara har blivit ”peer reviewed” av ekonomer och inte av klimatforskare. Enligt rapporten har de ekonomiska referenterna godkänt publiceringen av rapporter som gör påståenden om global uppvärmning som starkt motsäger den vetenskapliga litteraturen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.