Pengar till forskning om ekosystemtjänster

Formas kommer att dela ut 46 miljoner kronor till tolv forskningsprojekt inom Ekologisk produktion. I fokus för flera av projekten står ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen tillhandahåller människan.

En forskargrupp ska analysera maginnehållet på bladlusens fiender – vargspindlar, stinksländor och kortvingar och se i hur stor utsträckning de äter denna skadegörare.

En annan forskargrupp ska studera hur ekosystemtjänsterna påverkas av en intensifiering av jordbruket och den förändring av odlingslandskapet som det innebär. Kunskaperna som genereras ska bidra till förbättrad biologisk bekämpning och ökade skördar på ekologiska gårdar. de flesta projektpengarna går till Sveriges Lantbruksuniversitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste