Pengar att söka för miljösmart boende

Energimyndigheten vill se fler smarta lösningar för att minska byggnaders miljöpåverkan. Nu finns det 20 miljoner att söka för energieffektivt boende och byggande.

Bebyggelsen står idag för 40 procent av Sveriges energianvändning. För att uppmuntra till mer energismarta lösningar utlyser Energimyndigheten stöd till forskning som ger kunskap om både hur vi får energieffektivare byggnader och hur konsumenters vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Energimyndigheten ser bygg- och bebyggelsesektorn som ett strategiskt och prioriterat område för forskning och innovation de kommande åren. Byggnader har lång livslängd och därför är det viktigt med effektivare energianvändning för hus som byggs nu och ska användas decennier framöver.

– Men den kanske största utmaningen ligger i att få den bebyggelse vi redan har att bli mer energieffektiv och där ser vi behov av mer forskning, säger Jörgen Sjödin, handläggare på teknikavdelningen på Energimyndigheten.

I det nu aktuella programmet och utlysningen ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” finns 20 miljoner att söka.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.