Patent för absorbering av koldioxid

Den svenska industrikoncernen Morphic har beviljats patent på en ny teknik som går ut på att koldioxid absorberas ur luften med hjälp av vindkraftverk. Koldioxiden, vatten och elektricitet används sedan för att framställa flytande biobränsle.

För att fånga upp koldioxiden beläggs vindkraftverkets blad med enzymet karbanhydras.

– Själva metoden och arrangemanget har med positiva resultat verifierats i mycket liten skala. En av de stora utmaningarna i forsknings- och utvecklingsarbetet framåt blir nu att finna ett ekonomiskt sätt frigöra den uppfångade koldioxiden, säger Dan Borgström, Senior Advisor på Morphic Technologies.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.