Så kan du mäta och följa upp biologisk mångfald

Sponsrat av Position Green Biologisk mångfald har inkluderats i flera vedertagna rapporteringsstandarder och regelverk. Men hur kan företag förhålla sig till det i sitt hållbarhetsarbete? Detta diskuterar Position Green i ett webbinarium tillsammans med experter från näringslivet.

Så kan du mäta och följa upp biologisk mångfald

I och med EU-taxonomin och introduktionen av ”Science Based Targets for Nature” spås sambandet mellan biologisk mångfald och klimatfrågan bli allt mer central. I takt med denna utveckling har mätning och uppföljning av biologisk mångfald inkluderats i flera vedertagna rapporteringsstandarder och regelverk, såsom EU-taxonomin, TNFD, SBTN, CDP och SFDR. Detta är ett steg i rätt riktning för att förhindra en fortsatt försämrad biologisk mångfald.

Risker med försämrad biologisk mångfald

Enligt World Economic Forum är över hälften av världens samlade BNP beroende av tjänster som naturen tillhandahåller såsom mat, rent vatten, vattenreglering och pollinering. Att den biologiska mångfalden minskar är inte bara en katastrof för de drabbade djurarterna, det är också ett stort hot mot mänskligheten. Med förlorad biologisk mångfald kommer också finansiella risker. Men trots att de flesta bolag både påverkar, påverkas av och är beroende av biologisk mångfald har frågan halkat efter andra icke-finansiella faktorer.

E:et i ESG härleds ofta enbart till frågor som rör klimatförändringar. Effekterna kan uppstå både inom bolagets egna operationella verksamhet, i leverantörsledet (såsom inköp av material) eller bland aktiviteter nedströms (såsom avfallsdeponi). Däremot upptäcks de ofta först efter att negativ förändring redan har skett.

Därför är ämnet högst relevant för såväl bolag med direkt påverkan på biologisk mångfald som andra typer av verksamheter – om det så handlar om ett bolags investeringar, leverantörsled eller pensionstjänster.

Ta del av det inspelade webbinariet

I slutet av maj sände Position Green ett av 2022 års viktigaste webbinarier: Att mäta och följa upp biologisk mångfald.

Panelen bestod av experter från näringslivet som diskuterade och exemplifierade hur ett aktivt förhållningssätt till biologisk mångfald kan inkluderas i ett företags hållbarhetsarbete. De diskuterade även utmaningar och möjligheter inom detta breda område.

Panelen bestod av:

  • Josefin Blanck, Strategic Environmental Advisor, Vattenfall
  • Mette Duedahl Høyer, Chief Production and Sustainability Officer, Ingleby Farms and Forests
  • Emine Isciel, Head of Climate and Environment, Storebrand
  • Tove Hägglund, Business Area Manager, Ecogain

Vill du ta del av en inspelad version av webbinariet? Ta del av hela inspelningen här.

Det här får du med dig:

  • Fördjupad förståelse för syftet att inkludera biologisk mångfald på hållbarhetsagendan
  • Översikt över hur företag förhåller sig till biologisk mångfald utifrån hela värdekedjan, i enlighet med regelverk och standarder såsom EU-taxonomin och Science Based Targets
  • Konkreta exempel på hur biologisk mångfald kan vävas in i hållbarhetsarbetet
    Insikter i att sätta tydliga, långsiktiga mål och KPI:er
  • Råd och best practice för hur data inom biologisk mångfald bäst kan redovisas inom ramen för hållbarhetsrapporten
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.