Vi restaurerar Sveriges vackra byggnader

Sponsrat av Borghamns Stenförädling Linköpings domkyrka, Nationalmuseum i Stockholm, Alvastra Kloster, dessa vackra, äldre byggnader är lika beundrade som värda att bevara. De har dock haft två saker gemensamt; deras skönhet och deras behov av restauration.

Vi restaurerar Sveriges vackra byggnader

Sveriges har många byggnader som har klarat sig igenom århundrandena, och som vi självfallet vill njuta av i lika många århundranden till. Trots att marmor och kalksten är hårda naturstenar utsätts de likväl för tidens tand och slitage, varpå en restaurering för att laga stenen till slut blir aktuell. När en sådan ska planeras är det flera faktorer som spelar in för slutresultatet – en god skadeanalys, fastställningen av stensort, samt att erfarna och skickliga stenhuggarmästare står bakom verktygen. Dessa faktorer gör Borghamns Stenförädling till en självklarhet. 

Restaurering runtom i Sverige

Vi på Borghamns Stenförädling har anförtrotts restaurationen av ett flertal kända objekt runtom i Sverige som har krävt lika mycket skicklighet som engagemang; fönsterna på Linköpings domkyrka, valvbågarna på Alvastra Kloster och kalkstensdetaljer på Nordiska museet i Stockholm. Med rätt utrustning och rätt natursten har vi återställt dessa byggnader till sin forna glans. 

Hållbart på så många sätt 

Med tiden har vi också gått över till en 100 % fossilfri produktion så samtliga våra maskiner går idag på fossilfritt bränsle och vår el kommer från lokala vindkraftverk, så även den är lika grön som vår vackra kolmårdsmarmor. 

Så inte bara att vi ligger i framkant vad gäller Sten och kunskap så ligger vi även i framkant vad gäller miljötänk och därmed ta hand om den natur som våra vackra stenar och dessa byggnader finns i. Allt inkluderat i ett vackert kretslopp. Alla delar är lika viktiga för att ta hand om och återbörda glansen i våra kända byggnader. 

Nationalmuseums prakt återställd

Vad gäller museum i Stockholm blev vi tilldelade äran att bistå en av de största renoveringarna som har utförts på ett Stockholmsmuseum på senare tid: renoveringen av Nationalmuseum. 3000 kvadratmeter Borghamnskalksten, utvald med omsorg direkt i stenbrotten, valdes ut. Runt 1500 kalkstensblock byttes ut, golv och väggar restaurerades, och stenfasaden utomhus fick tillbaka sin forntida prakt. Det är värt att nämna att Borghamnskalkstenen fanns på plats redan 1866 när Nationalmuseum invigdes av Friedrich August Stülers. 

Med skickliga stenhuggarmästare och en högeffektiv produktionsanläggning utför vi på Borghamns Stenförädling restaureringsarbeten över hela Sverige. Upptäck vad vi mer kan erbjuda! 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.