Så lyckas du med nya ISO-standarderna

Sponsrat av Miljö & Utveckling Utbildning De flesta organisationer, stora som små, berörs av nya ISO 9001/14001:2015. Och det räcker inte med att få sin certifiering. För att standarderna ska få verklig effekt måste de implementeras djupare i det strategiska arbetet.

Så lyckas du med nya ISO-standarderna

Syftet med ändringarna i ISO-standarderna är att ge fler och mer konkreta fördelar för alla som använder sig av ledningssystem. Både struktur och innehåll har uppdaterats.

– Ändringarna innebär framför allt ett större fokus på ledarskapet och det strategiska arbetet i organisationen. Standarderna ställer också flera nya krav som inte fanns förut, bland annat gällande systematik och hur man ska hantera risker och möjligheter, säger Caroline Rosenberg, ISO-expert på konsultföretaget Goodpoint.

De utökade kraven gör det särskilt viktigt att identifiera vilka frågor, både externa och interna, som är avgörande för hur man ska lägga upp sitt arbete, menar Caroline Rosenberg.

– ­Man måste jobba med frågorna på ett sätt som är integrerat och anpassat för organisationen.

En enskild person bör inte ensam få uppgiften att göra det arbetet.

– Utvecklandet av ledningssystemet måste i stället drivas strategiskt av flera nyckelpersoner som samtidigt kommunicerar regelbundet med medarbetarna. Arbetar man öppet och brett på det sättet leder det på sikt till en mer välfungerande organisation.

Enligt Caroline Rosenberg finns det många företag och organisationer i dag som tänker för kortsiktigt gällande sin ISO-certifiering.

– Många ändrar bara det som krävs i sin dokumentation för att revisorn ska acceptera den. Men sedan struntar man i om förändringarna gör någon egentlig nytta. Man nöjer sig med att bli certifierad.

– Det blir allt tydligare att man inte bara kan köpa ett ledningssystem på postorder.

Är ens organisation redan certifierad behöver man omcertifiera sig inom en treårsperiod från september 2015 för att certifikatet ska fortsätta gälla. Det är alltså bara ett år kvar tills den perioden är över.

Vilken kunskap krävs för att nå ett lyckat resultat efter uppdateringen?

– Först behöver man såklart läsa standarderna. Men för att förstå vad de faktiskt betyder och hur man implementerar dem i verksamheten behöver man i regel hjälp. Det gäller både för organisationer som vill växla till de nya standarderna och organisationer som aldrig tidigare använt en standard.

Tillhör du en av dessa organisationer? Den 19 oktober håller Caroline Rosenberg en utbildning i ISO 9001/14001:2015. Läs mer om kursen här.  

Den 16 november håller hon även en utbildning enbart inriktad på ISO 14001:2015. Läs mer om den här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter