Upphandlare kan göra skillnad för omställningen med hållbara transporter

Sponsrat av Fair Transport Eftersom transporter ingår i många offentliga upphandlingar är det ett område som kan göra skillnad för samhällets nödvändiga omställning. Hållbarhetscertifieringen Fair Transport gör det enkelt för upphandlare att bidra till en hållbar transportsektor.

Upphandlare kan göra skillnad för omställningen med hållbara transporter

Utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Det kräver en stor omställning på kort tid, och det blir allt tydligare att transporterna är avgörande för att uppnå målet. Här spelar upphandlare en nyckelroll.

Offentlig upphandling omsätter varje år drygt 800 miljarder kronor i Sverige, och många av inköpen kräver någon form av transport. Men transportnäringen kan inte ensam genomföra omställningen, utan kraven på hållbara transporter behöver komma i upphandlingarna.

– Upphandlare spelar en otroligt viktig roll. Om fler ställer krav på Fair Transport i sina upphandlingar får vi en åkerinäring som är på tå, och de transportföretag som inte är certifierade kommer fort att bli det. Som upphandlare är man med och bidrar till samhällets omställning, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare på Fair Transport.


Utmaningarna för upphandlare
Samtidigt som upphandlare kan göra skillnad med hållbara transporter saknas det kunskap och verktyg för hur. Det behövs riktlinjer, konkreta mål och möjlighet till uppföljning. Vid inköp av varor som inte har någon direkt koppling till transporter är vikten av en hållbar transport inte heller lika uppenbar och ansvaret överlåts i stället till leverantören.

– Det krävs både kunskap och tid för att stolpa ner alla kriterier som krävs för en hållbar transport och att sedan hålla koll på vad man upphandlar, säger Maria Werpers Dahl.


Fair Transport gör upphandlingen enkel
Men det behöver inte vara krångligt med hållbara transporter. Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som löser upphandlarnas utmaningar. Tydliga uppföljningsbara kriterier med olika nivåer och granskning av tredjepart gör det enkelt att ta ansvar för såväl klimatet, trafiksäkerheten som chaufförernas arbetsmiljö.

– Förutom krav och kriterier på hållbarhet har vi tagit fram mervärdesnivåer som gör det möjligt för upphandlaren att ställa ännu skarpare krav. Dessutom följer vi löpande upp och granskar att transportföretagen lever upp till både krav och nivåer. Det är glädjande att se att fler och fler upphandlare ställer krav på Fair Transport i sina upphandlingar för hållbara transporter, säger Maria Werpers Dahl.

Så gör Fair Transport det enkelt att upphandla hållbara transporter: https://fairtransport.se/offentlig-upphandling/

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.