Teknikindustriernas roll i striden mot det globala uppvärmningen

Teknikindustriernas roll i striden mot det globala uppvärmningen

Genom att utveckla nya tekniker och produkter som kan minska energiåtgång, förbättra energieffektivitet och hjälpa till att öka användningen av förnybara energikällor kan industrin bidra till att begränsa de skadliga effekterna av klimatförändringar. Det finns många olika sorters innovativa lösningar som industrin kan ta fram. Alltifrån solceller och vindkraftverk till bilar som drivs med el eller bränsleceller. Industrin har stor potential att påverka andra sektorer genom att erbjuda lösningar som gynnar miljön. Vi behöver fortsatt samarbete mellan samhälle och industri för att lyckas bemöta de globala uppvärmningsutmaningarna.

Klimatsmarta arbetskläder och skor är en förutsättning för en hållbar industri

För att skapa en hållbar industri är det viktigt att alla som arbetar där har klimatsmarta arbetskläder och skor. Dessa bör vara tillverkade av material som inte släpper ut skadliga ämnen eller föroreningar och det behöver vara andningsbara arbetsskor så att anställda kan hålla sig bekväma under långa arbetspass. Andningsbara arbetsskor finns tillgängliga från olika leverantörer, t.ex. Strauss.Det är också viktigt att kläderna är slitstarka och tåliga så att de kan användas under lång tid. Förutom detta bör kläderna vara designade för att passa olika typer av jobb såsom skyddskläder för personer som jobbar med farlig kemi eller brandfarliga material. Genom att investera i klimatsmarta arbetskläder och skor på arbetsplatsen kan man bidra till en mer hållbar industri.

Så kan teknikindustrin bidra till ett bättre klimat

Teknikindustrin har en stor roll gällande ett förbättrat klimat. Det finns många olika sätt som teknikindustrin kan bidra till ett bättre klimat förutom bra skor och det är genom utveckling av energieffektiva produkter som minskar energianvändningen och dessutom ger låga utsläpp. Det kan handla om utveckling av tekniker som använder förnybara energikällor såsom solenergi, vindkraft och vattenkraft. Även tekniker som minskar människors miljöpåverkan genom att återvinna material och minska slöseri med resurser. Sedan finns tekniker som hjälper till att skydda miljön genom att begränsa skadliga utsläpp från fordon och industrier. Och sist men inte minst behövs en utveckling av tekniker som hjälper till att öka effektiviteten i produktionsprocesser vilket leder till minskade utsläpp.

Framtidens mest innovativa lösningar för en klimatsmart framtid inom industrierna

För att skapa en klimatsmart framtid inom industrierna måste vi ta till innovativa lösningar. Förutom förnybara energikällor som som både är miljövänliga och hållbara så finns också tekniker som kan hjälpa till att minska utsläppen från industrier såsom koldioxidfångst och lagring (CCS). CCS-tekniken tar bort koldioxid från industriella processer och lagrar den på ett säkert sätt vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Andra innovativa lösningar inkluderar smarta styrsystem som kan hjälpa till att optimera produktionsprocesser för att minska energiförbrukningen samt tekniker för återvinning av material som annars skulle ha slängts bort. 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.