Solcellsfasadernas tid är nu

Sponsrat av Soltech Många är det som pratar om solceller på taken. Men färre pratar om solcellsfasader – en innovation som kommer att prägla framtidens stadsbild. Hör Tommie Standerth, vd på Soltechs dotterbolag Fasadsystem, berätta om varför solcellsfasadernas tid är nu – och vilken betydande roll de kommer att ha när morgondagens hållbara fastigheter ska utformas.

Solcellsfasadernas tid är nu

Husets skal behöver inte längre enbart ha en isolerande effekt. Solenergikoncernen Soltech Energy har solcellsfasaden som ersätter traditionella byggmaterial med integrerade solceller i fasaden. Med integrerade solceller i hela fasaden, från mark till tak, tar fastigheten tillvara solens förnybara energi på ett optimalt sätt. Det är dessutom ett lämpligt komplement till en redan existerande takbelägen solcellsanläggning.

Tommie Standerth, vd på Soltechs dotterbolag Fasadsystem, har mångårig erfarenhet av att designa och konstruera alla typer av fasader och märker av ett paradigmskifte i förfrågningarna. Allt fler vill ha förnyelsebara alternativ när det är dags att bygga nytt eller bygga ut. Tommie menar att nu går startskottet för en ny era inom fasader där solfasaderna kommer att ta en allt mer dominerande plats.

– Med vår lösning ger du fastigheten ett klimatskal som inte bara är estetiskt snyggt, utan också genererar förnybar energi. Från att ha en fasad med ett material som bara är en kostnad, till att få en fasad där varje kvadratmeter är en lönsam investering borde vara en självklarhet för varje byggnadsprojekt, säger Tommie.

För att framtidens samhälle både ska utgöras av en visuellt tilltalande stadsbild och bidra till den gröna omställningen så krävs det att både fastighetsägare, kommuner, byggkonsulter får upp ögonen för att även fasaderna kan användas i den gröna omställningen. Än så länge är nämligen oftast tak- och markplacerade anläggningar som används idag. Det innebär att Sverige har miljontals outnyttjade fasader som skulle kunna producera grön energi.

– Fasadernas viktiga roll i framtidens hållbara samhällsbygge går inte nog att understryka. För att vi ska kunna skapa en stadsbild i brytpunkten mellan design, hållbarhet och funktion krävs det att fasadernas inte glöms bort när fastigheter ska energieffektiviseras och optimeras. Men det krävs även att fler fastighetsägare inser att solcellsfasadernas tid är nu, avslutar Tommie.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.