Så underlättar du ESRS-rapporteringen med en ESG-plattform

Sponsrat av Position Green För att effektivisera och förenkla rapporteringsprocessen i enlighet med de nya EU-standarderna ESRS kan företag dra nytta av en digital plattforms-lösning anpassad efter deras specifika behov. I den här artikeln förklarar Position Green vad företag bör tänka på vid val av ESG-plattform för ESRS-rapportering.

Så underlättar du ESRS-rapporteringen med en ESG-plattform

Ett proaktivt tillvägagångssätt för ESRS-rapportering

Rapportering i enlighet med ESRS skapar såväl utmaningar som förvirring för företag. Detta kan ges i uttryck som krav på ökad förståelse av konsekvenserna av rapportering, genomföra en dubbel väsentlighetsanalys, överbrygga kunskapsluckor och hantera resursallokering baserat på företagsstorlek.

Samtidigt omfattar ESRS-rapportering flera nyckelkomponenter som exempelvis kvantitativa data, kvalitativa data, filhantering och extern datainsamling från intressenter eller leverantörer. Därför är det viktigt att ha ett proaktivt tillvägagångssätt tillsammans med en digital plattform för att hjälpa till att navigera i rapporteringsprocessen effektivt och säkerställa en sömlös rapporteringsupplevelse.

Som företag är det därför viktigt att välja en digital plattform som gör det möjligt för användare att rapportera kvantitativa data på ett enkelt sätt och underlätta klimatredovisning genom automatiserade beräkningar och emissionsfaktorer. Detta minimerar risken för mänskliga fel och eliminerar behovet av manuell sökning och hämtning av relevant data.

Det är dessutom viktigt att förse användarna med rätt verktyg för hantering av kvalitativ text på ett strukturerat sätt. På så sätt slipper företaget förlita sig på delade dokument och e-postmeddelanden, utan kan rapportera och samla in data från olika avdelningar inom organisationen, vilket säkerställer ett centraliserat och organiserat informationsflöde.

Lagra och få tillgång till väsentliga dokument

En användbar funktion under ESRS-rapportering är möjligheten att samla samtliga policydokument, bevis och certifieringar på ett och samma ställe. Välj därför en plattformslösning som möjliggör för användare att lagra, få tillgång till och hänvisa till alla väsentliga dokument i samma plattform. Detta centraliserade tillvägagångssätt effektiviserar rapporteringsprocessen och säkerställer att företag har all sin ESG-information lättillgänglig för analys och kvalitetssäkring.

Effektiviserad och konsoliderad datainsamling

Genom att välja en digital plattformslösning för sin ESRS-rapportering kan företaget på ett enkelt sätt samla in extern data genom att skicka ut enkäter eller bjuda in intressenter att delta i rapporteringsprocessen. Denna funktion minskar beroendet av delade interna system eller svårigheter med informationsutbyte via e-post, vilket säkerställer en mer strömlinjeformad och säker datainsamlingsprocess.

Det är dessutom av värde att undersöka plattformens flexibilitet och huruvida den kan integreras med andra standarder och ramverk samt befintliga system, som exempelvis ekonomi- och HR-relaterade system. En sådan flexibilitet möjliggör att företag kan utnyttja sina befintliga investeringar samtidigt som de drar nytta av plattformens fulla potential.

ESG-plattform i kombination med mänsklig kompetens

En annan viktigt aspekt att ta i beaktning vid val av ESG-plattform för ESRS-rapportering är att se till att den är utvecklad i samverkan med ESG-experter och i enlighet med de senaste standarderna. På så sätt kan företaget säkerställa att de efterlever rapporteringskraven.

Nästa steg

Även om du inte behöver rapportera i enlighet med ESRS förrän år 2026 eller 2028, tar det tid att spåra och samla in relevant data. Därför rekommenderar Position Green att börja redan nu.

Position Green erbjuder en heltäckande ESRS-plattformslösning som gör det möjligt för användare att rapportera kvantitativa och kvalitativa data på ett organiserat och centraliserat sätt och underlätta klimatredovisning genom automatiserade beräkningar och emissionsfaktorer. Plattformen är utvecklad i samverkan med Position Greens ESG-experter som säkerställer att lösningen efterlever rapporteringskraven.

Utforska Position Greens digitala plattform för ESRS-rapportering.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.