Produktchefen: Det är framtiden för digitala ESG-plattformar

Sponsrat av Position Green Regleringsmyndigheter och investerare ställer allt högre krav på företags hållbarhetsrapportering. Det har blivit avgörande att ha en digital ESG-plattform på plats för att säkerställa utveckling och prestation. Men vilka möjligheter inom hållbarhetsdata och innovativa techlösningar hjälper ditt företag att ligga steget före? Det undersöker Jonas Bohlin, Produktchef på Position Green.

Produktchefen: Det är framtiden för digitala ESG-plattformar

Ökade behov och möjligheter inom området hållbarhetsdata driver techutvecklingen framåt

Det stora antalet hållbarhetsregleringar som växt fram inom EU, i Storbritannien och USA skapar ett komplext system av överlappande ramverk som många företag tycker är svårt att navigera i. I många fall är företags hållbarhetsdata utspridd i flera system och organisationer. Det finns därför stora möjligheter för lösningar som effektivt kan samla all data på samma plats. Den ökade komplexiteten har synliggjort faktumet att det inte längre är hållbart att använda sig av mer generella digitala plattformar. Inom detta fält är innovation den främsta framgångsfaktorn, med lösningar som kombinerar både framstående teknik och mänsklig expertis.

Ständigt föränderliga krav från regleringsmyndigheter i kombination med marknadens förväntningar understryker vikten av att hitta synergier mellan strategi, mål, datahantering och hållbarhetsarbete. Det finns möjlighet att samarbeta mer integrerat inom värdekedjan för att effektivisera datadelning och minska arbetsbördan för leverantörer.

Innovativa, digitala funktioner adresserar företagens utmaningar

Företag behöver omfamna agila processer som skapar värde samt hjälper till att säkerställa att aktuella lagar efterlevs. Position Green arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbarhetslösningar som täcker alla behov och gör det möjligt för användare att kartlägga, samla in, analysera, jämföra och rapportera hållbarhetsdata som är relevant för flera standarder. Med hjälp av jämförelsefunktioner får användarna en tydlig bild av hur verksamheten presterar i förhållande till andra företag i branschen, genom att granska specifika datakategorier.

Position Greens digitala ESG-plattform möjliggör integrationer med andra system, vilket tillåter företag att använda plattformen som en handelsplats för delning av data. Det interna samarbetet och delningen av data mellan exempelvis portföljbolag, fonder och leverantörer leder till effektivare datainsamling och bevakning. Dessutom ger det företag möjlighet att få prognoser som gör det enklare för dem att se var de kan implementera förändringar för att förbättra sina resultat.

Artificiell intelligens för att förbättra företags prestation när det kommer till hållbarhet

Tidigare under år 2023 introducerade Position Green sin första AI-baserade funktion, AI Analyst, som gör det möjligt för användare att ta del av insikter och analyser av alla grafer och visualiseringar direkt i deras ESG-plattform. Verktyget tar kontexten i beaktning för att ge användarna värdefulla insikter för sitt företags hållbarhetsarbete. Det innebär att vägen från analys till beslut som skapar värde för företag förkortas.

Position Green kombinerar teknik med mänsklig hållbarhetsexpertis

Position Green är specialiserade inom hållbarhet. För att kunna erbjuda en digital ESG-plattform som verkligen löser företagens utmaningar kombinerar de framstående teknik med mänsklig hållbarhetsexpertis. Produkt- och teknikteamet är under stadig tillväxt och fortsätter expandera för att säkerställa att de kan erbjuda fortsatt god kundservice, oavsett vilken bransch eller geografiskt område kunderna befinner sig i.

Läs mer om Position Greens digitala ESG-plattform.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.