Onödiga kostnader för skador från fukt på infrastruktur

Sponsrat av Airwatergreen Ju mer infrastruktur och byggnader som byggs desto större blir behovet av reglering av inomhusklimatet och fuktnivån. Utmaningar med korrosion och mögelbildning växer, vilket även utgör ett hälsoproblem. Det finns möjlighet till stora besparingar genom att välja rätt avfuktningsmetod och undvika fuktskador.

Onödiga kostnader för skador från fukt på infrastruktur

Fukt finns alltid i luften och nivån varierar över året. Utmaningen är att den relativa fuktnivån är beroende av temperaturen på luften. Ju varmare luft desto mer fukt kan luften hålla utan att vattnet kondenserar ut. Om den relativa nivån passerar över 60%, så ökar korrosionstakten exponentiellt. Även bakteriell tillväxt ökar med stigande fuktnivå.

Men finns det energieffektiv luftavfuktning som kan användas i alla lokaler och vid alla temperaturer? Ovan och under mark?

Det finns olika teknologier för avfuktning som har olika inbyggda för- och nackdelar. Kallkondenserande avfuktare kondenserar vattnet i luften mot en kall yta. I sorptionsavfuktare fångas först fukten i ett medie på ett roterande hjul som därefter regenereras (torkas). Båda teknologierna har utmaningar vid lägre temperaturer och att nå riktigt låga fuktnivåer utan att energiförbrukningen drar iväg.

Airwatergreens patenterade teknologi ger en unikt låg energiförbrukning och den fungerar lika bra vid temperaturer ner till minusgrader. Dessutom är produkterna som är baserade på denna teknologi lika effektiva vid låga nivåer på relativ fukt. Man kan säga att det är en typ av sorptionsavfuktning där regenereringen av mediet sker i en sluten enhet, vilket ger lägre energiförbrukning samt ett oberoende mot omgivningstemperaturen.

”I över 100 installationer i kyrkor så har församlingar inom Svenska Kyrkan kunnat sänka sin energiförbrukning i fastigheter med över 80%. Detta genom att sänka uppvärmningen och låta våra avfuktare säkra rätt fuktnivå”, säger Bo Tiderman VD.

Under byggnation av nya fastigheter så kan man ställa in Airwatergreen luftavfuktare så fort man har tätt hus. Istället för att med stora värmefläktar blåsa fukten ut ur byggnaden. Det ger stora energibesparingar, vilket Vasakronan konstaterade då man byggde fastigheten Celsius i Uppsala.

Idag finns det energieffektiva produkter som kan skydda infrastruktur och fastigheter, ovan och under mark, från skador från fukt. Som kan installeras utan onödig åverkan och som kan övervakas på distans. Det är dock viktigt att välja rätt teknologi beroende på utmaningarna i lokalen och att göra denna bedömning baserat på rätt temperaturer och den fuktlast som råder!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste