Nytt webinar om ESG-ratings

Sponsrat av Position Green Många branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har blivit ett ledande verktyg för att uppskatta verksamheternas risker och påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett nytt webinar hjälper dig som arbetar med hållbarhet att hitta rätt.

Nytt webinar om ESG-ratings

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare.

ESG Ratings har under de senaste fem åren blivit ett ledande verktyg för att uppskatta verksamheternas samlade risker och påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

ESG ratings påverkar investeringsbeslut, kreditgivning och många bolags strategiska hållbarhetsarbete.

Många av de bolag Position Green samarbetar med upplever en ökad efterfrågan på information från olika aktörer inom ESG Ratings.

Vi har samlat tre experter inom området som kommer att prata om ESG-ratings ur företagens och finansbranschens perspektiv samt ge en inblick i den metod och de processer som ligger till grund för ESG-Ratings.

Vi bjuder in till ett webinar om:

  • ESG Ratings, vad är det och hur fungerar det?
  • Vilka ESG-Rating-aktörer har störst genomslag bland svenska investerare och banker?
  • Hur kommer det sig att ett och samma bolag kan få olika ESG-Ratings av olika aktörer?
  • Hur används ESG Ratings?
  • Hur kommer disclosure-förordningen och taxonomin att påverka företags hållbarhetsrapportering på sikt?

Med utgångspunkt i näringslivet lyssnar vi till Fredrik Ljungdahl på Wihlborgs Fastigheter som delar med sig av erfarenheter och utmaningar kopplat till rapportering för ESG Ratings.

Från finans och ESG-Ratingsidan har vi med oss Karin Björk, Grant Thornton, tidigare Head of Business Development Nordics på Sustainalytics och Anette Andersson, SEB Investment Management, som på daglig basis använder ESG-Ratingar i sitt arbete.

Våra talare kommer dela med sig av kunskap och vägledning samt diskutera utmaningar och möjligheter med de ökande kraven.

Detta webinar är ett forum för aktiv diskussion mellan deltagarna och vi uppmanar alla att bidra med funderingar, utmaningar och frågor inför och under webinariets diskussionsdel.

Medverkar gör:

  • Fredrik Ljungdahl, ESG/Sustainability advisor & controller på Wihlborgs Fastigheter
  • Karin Björk, Senior Sustainability Consultant och ESG-Rating expert på Grant Thornton
  • Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist på SEB Investment Management
  • Paulina Björk, Sustainability Advisor & Head of Sustainability på Position Green

Datum: 10/3, 09.30 – 11.00

Anmälan dig senast 3/3 här 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.