Nytt utsugningssystem skapar en säkrare – och smartare – livsmedelsproduktion

Sponsrat av Dustcontrol Dustcontrol har nästan 50 års erfarenhet av avancerade och kompletta utsugningssystem för rena och trygga arbetsmiljöer. Nu har detinternationella industriföretaget lanserat helhetssystemet Good For Food – When Clean Is Not Enough, speciellt utvecklat för livsmedelsbranschens höga krav och regler om hygien och säkerhet.

Nytt utsugningssystem skapar en säkrare – och smartare – livsmedelsproduktion

– Med utsugningssystemet Good For Food – When Clean Is Not Enough har vi tagit tillvara på hygienkraven som råder vid livsmedelsproduktion på både den europeiska och den amerikanska marknaden. Bland annat genom färgkodningen av borstar och tillbehör, vilket avsevärt minskar risken för korskontaminering, säger Peter Ufer, försäljningschef på Dustcontrol.

Peter Ufer, försäljningschef på Dustcontrol.

– Alla beståndsdelar som borstar, slangar och städtillbehör är därtill noga utformade för sina specifika ändamål, samt enkla att rengöra. Systemets föravskiljare, exempelvis, skulle rentav kunna möjliggöra för livsmedelsproducenter att återanvända mycket material som samlats upp och sorterats som gryn, mjöl, kryddor eller andra torrvaror. Något som på ett hygieniskt och resurseffektivt sätt reducerar matsvinnet – en av vår tids stora miljöbovar – och som därmed också bidrar till en ökad företagslönsamhet.

Dustcontrols svar på Industri 4.0

Till sina centralanläggningar har Dustcontrol även lanserat nya styrsystem, Smart Panel och Base Panel. Styrsystemen är standardiserade, konfigurerbara och erbjuder en rad funktioner som bidrar till ökad tids-, energi- och kostnadseffektivitet.

– Våra styrsystem möjliggör för våra kunder att bland annat övervaka processer och genomföra besiktningar på distans, och därmed upptäcka fel och risker i realtid för att åtgärda dem via sin dator innan de skapar problem eller bromsar produktionen, fortsätter Peter.

– Vi ser sensorteknologin komma mer och mer på marknaden, där vårt uppkopplade system kan bidra till kortare ledtider. Det högaktuella distansarbetet bidrar i sin tur såväl till klimatfördelar, då du slipper pendla fram och tillbaka, som till minskad risk för smittspridning under rådande pandemi.

Tanken är sedan att koppla samman styrsystemet med övriga befintliga system på kundens verksamhet för att automatisera de funktioner som inte kräver manuell hantering.

– Exempelvis om en mätare avläser en hög koncentration av damm ska den per automatik sätta igång luftanläggningen tills luftkvaliteten förbättrats.

Renare arbetsplatser för alla

Dustcontrols centralsystem har länge riktat sig mot samtliga branscher där det uppstår föroreningar, dammpartiklar och rök. Med mobila stoftavskiljare och stationära centralsuganläggningar hjälper Dustcontrol företag över hela välden till en effektivare produktion, med bättre produktionskvalitet, i en renare arbetsmiljö.

Läs mer på dustcontrol.se

Fakta

Dustcontrol AB, grundat 1972, konstruerar och installerar kompletta punktutsugsystem. Deras system kan integreras helt i produktionsprocessen för återvinning eller användas som ett centralt utsugningssystem. Dustcontrol levererar bland annat avancerade renrumslösningar till läkemedels- och elektronikindustrin, mobila dammsugare i olika storlekar till bygg- och uthyrningsföretag, rena produktionsarbetsplatser till fordonsindustrin och centrala sugsystem till stora tidningstryckerier. Dustcontrols huvudkontor finns i Sverige och företaget representeras även i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.