Ny rapport: “Science Based Targets – från vision till handling”

Sponsrat av Position Green Allt fler bolag sätter Science Based Targets och många är överens om att processen för att nå dit är komplex. Med utgångspunkt i konkreta exempel från näringslivet anordnade Position Green tillsammans med 2050 Consulting ett webinar om Science Based Targets, som en fördjupning i hur man kan applicera dessa mål på sin verksamhet. Detta webinar har omvandlats till en rapport som nu finns tillgänglig för nedladdning för Miljö & Utvecklings läsare.

Ny rapport: “Science Based Targets – från vision till handling”

Vad innebär Science Based Targets?

Science Based Targets är ett ramverk som används av många företag och organisationer för att göra det enklare att sätta mål för utsläppsminskningar i linje med de senaste forskningsresultaten. Ramverket baseras på en långsiktig vision om netto-noll-utsläpp, senast år 2050. Metoden för utsläppsberäkningar baseras på Greenhouse Gas-protokollets metodik. Science Based Targets bryter ned övergripande klimatmål till sektorer och företag för att göra uppföljningen så specifik som möjligt.

Tele2 och Coops arbete med Science Based Targets:

Utifrån exempel från två aktörer i näringslivet – Tele2 och Coop Sverige – diskuterades utmaningar och möjligheter med ramverket, bl.a.:

  • Varför valde bolagen att sätta Science Based Targets?
  • Hur gick de tillväga för att definiera de väsentliga områdena?
  • Vilka utmaningar har de ställts inför och hur har de hanterat dem?
  • Hur ser de till att de når sina mål?
  • Hur kan Science Based targets följas upp i Position Greens plattform för datadrivet hållbarhetsarbete?

Varmt välkomna att ladda ner rapporten “Science Based Targets – från vision till handling” här.

Medverkande i rapporten:

  • Stina Printz, Hållbarhetsstrateg, Coop
  • Erik Wottrich, Head of Sustainability, Tele2
  • Linnea Turnstedt, Marknadskoordinator och Senior Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting
  • Joel Norman, Senior Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting
  • Paulina Björk, Head of Sustainability, Position Green 
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.