Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Sponsrat av Position Green Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med berättelser från utvalda kunder om hur de konkret arbetar med att nå sina hållbarhetsmål genom datadriven mätning och uppföljning.

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa
Sandra Wennesjö.

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan dess har bolaget vuxit kraftigt i takt med en ökad efterfrågan på hållbara hårvårdsprodukter. Vi satte oss ned med Maria Nilas Sustainability Manager Sandra Wennesjö för att diskutera bolagets fokusområden och mål, hur de arbetar med datadriven mätning och uppföljning i Position Green, samt få ta del av Sandras tips för ett effektivt hållbarhetsarbete. 

Varför arbetar ni med hållbarhet?

“Vi vill att alla som väljer Maria Nilas produkter ska vara säkra på att de gjort ett bra val, inte bara för sitt hår, utan även med tanke på de effekter produkten har på världen. Det som Maria Nila skapar och lämnar efter sig ska vara positivt för våra medarbetare, världen vi lever i och för framtida generationer. Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbara och veganska hårvårdsprodukter till marknaden, men vi kämpar för att hela tiden bli bättre. Just nu fokuserar vi på att mäta ännu mer av vår klimatpåverkan och utöka vår mätomfattning. Samtidigt arbetar vi för att strukturera vårt hållbarhetsarbete enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och minimera våra koldioxidutsläpp på olika plan. Bland annat har vi installerat solceller på vår fabrik i Helsingborg. Vi satsar även mycket på att ge tillbaka till samhället, t. ex. genom att stödja bevarandet av krisdrabbade djurarter och genom trädplanteringsprojekt.“

Hur arbetar ni för att nå era mål och minska era utsläpp?

“Vi använder oss av Position Green för att hålla koll på våra koldioxidutsläpp. Vi arbetar med att utöka vår mätomfattning med fler parametrar, med ännu högre mätprecision. Att mäta vår klimatpåverkan hela vägen från råvaruproduktion till slutanvändning hos konsument är en utmaning. Vi kommer att vidta både avdelningsspecifika och företagsövergripande åtgärder för att minimera vår påverkan på klimatet och hela personalstyrkan kommer att involveras i det arbetet, både vad gäller rapportering i Position Green och i strategiska insatser.”

Hur använder ni Position Green för att nå era hållbarhetsrelaterade mål?

“Med hjälp av Position Green kan vi enklare registrera all hållbarhetsdata och få en bra grund för vårt hållbarhetsarbete. Vi får regelbundet en överblick över hur vi ligger till jämfört med våra hållbarhetsmål. Det är perfekt att vi både kan lägga in de kvantitativa och kvalitativa målen i ett system och att det finns möjlighet att fördela ut ansvaret för att rapportera data i Position Green i organisationen – med andra ord bygga engagemang för hela Maria Nilas hållbarhetsarbete internt. Tack vare Position Green blir det enklare att fatta beslut baserat på hur de påverkar klimatet och hållbarhetsmålen.”

Har ni några tips till andra bolag som vill göra en liknande förflyttning som Maria Nila har gjort?

“Börja med att skapa er en bild av var ni är idag, gärna med extern hjälp och nya ögon. Fokusera på er största klimatbov, men gör även små förändringar som visar för medarbetare och samarbetspartners att ni är på väg åt rätt håll och att det händer någonting. De små, tydliga framstegen håller engagemanget levande i hela organisationen och sprider ringar på vattnet.”

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.