Lönsam hållbarhet

Sponsrat av Easy To Trust Kvalitetssäkrad uppföljning kan vara det som skapar trovärdighet i hållbarhetsarbetet. Det har företaget ETT Easy To Trust  AB tagit fasta på i deras digitala lösning med att visualisera hållbarhetsarbetets effekt på lönsamheten.

Lönsam hållbarhet

2015 var ett händelserikt år inom hållbarhetsområdet. EU-lagstiftning processades för svensk lag (trädde i kraft 1 december 2016), FN utarbetade nya globala utvecklingsmål och på klimatmötet i Paris undertecknades ett internationellt avtal om minskad klimatpåverkan. Miljömässigt och socialt ansvarstagande hamnar allt högre upp i verksamheternas agendor. De ökade ambitionerna och behoven måste hanteras praktiskt och skyndsamt av både näringsliv och offentlig sektor.

Snabbt växande behov och en marknad i stark tillväxt attraherar flera potentiella aktörer och leverantörer av system att utveckla användbara applikationer.

– Vi vill att det ska vara lönsamt att vara ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande företag. Därför har vi tagit fram applikationen ETT, säger säger Mari Hellblom, VD på ETT Easy To Trust.

Kunden som använder ETT uppnår ökad effektivisering, förbättrad lönsamhet och trygghet i form av en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och tydliggörande av hållbart ansvarstagande förklarar Mari Hellblom.

Trovärdighet

Det sociala trycket för ökad trovärdighet i hållbarhetsarbetet, internt och externt, samt kontinuerligt ökat ansvarstagande och tydliga resultat är högt och ökar.

Mari Hellblom menar att trovärdigheten blir ett resultat av säker hantering, transparens och kvalitetssäkrad uppföljning och att det ökade ansvarstagandet blir resultatet av tydlig koppling mellan lagstiftning, globala hållbarhetsmål och verksamhetens strategi.

Konkurrensfördel

Transparens och trovärdighet är begrepp som används flitigt bland verksamhetsledare världen över. Frågan är hur transparent och trovärdig verksamhetens rapportering verkligen är.

– Utan ett väl fungerande ledningssystem där de strategiska målen operationaliseras är det svårare för verksamhetens utförare att omsätta dessa i det dagliga arbetet. Rätt hanterat kan detta utnyttjas till en konkurrensfördel, avslutar Mari Hellblom.

 

FAKTA

ETT är en web-lösning och erbjuder ett strukturerat arbetsflöde för kvalitetssäkrad uppföljning inom ERM och hållbarhet med valbara moduler för:

  • Riskmartis
  • Riskuppföljning
  • Self-assessment
  • Handlingsplaner
  • KPIer kopplade till FNs globala mål, verkamhetsmål, GRI, COSO, ISO, m fl
  • Intern- och extern revision

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.