nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Det här är en annons från ZeroMission

Klimatkompensation som katalysator för strategisk differentiering

Klimatkompensation

2011 började Arvid Nordquist klimatkompensera allt kaffe ur ett livscykelperspektiv, i hela leverantörskedjan. Satsningen blev en katalysator för ett bredare och dedikerat hållbarhetsarbete som har varit en givande boost för företaget - inte minst för affären.

Arvid Nordquists marknadschef Erica Bertilsson berättar att huvudanledningen till satsningen var att man ville nå en ökad differentiering i marknaden. Sedan blev klimatkompensation en katalysator för det egna hållbarhetsarbetet. När satsningen mottogs väl var det också lättare att fatta beslut om ytterligare hållbarhetsinvesteringar.

– Arvid Nordquist har funnits i över 130 år. När vi gör något så ser vi långsiktigt. I dag är klimatkompensationen en del av de värden som vårt varumärke levererar, en tillgång för oss och våra kunder, säger Erica Bertilsson. 

För att få till stånd ett bra koncept med klimatkompensationen tog Arvid Nordquist hjälp av konsultföretagen U&We och ZeroMission.

Läs mer om U&We’s tjänster

Länktext: Läs mer om klimatkompensation

 

Inget svårt beslut

Erica Bertilsson konstaterar att många trädplanteringsprojekt genomförs i kaffeodlande länder som Arvid Nordquist redan har en relation till och regelbundet besöker. Hon betonar att klimatkompensation och att minska sitt klimatfotavtryck i allra högsta grad är väsentligt om man arbetar med jordbruksprodukter.

– Vi är en del av dem som sätter press på ekosystemen samtidigt som vi är beroende av dem. Det är 25 miljoner kaffeodlare som påverkas av klimatförändringar världen över. För oss är det därför självklart att fokusera på Plan Vivos klimatkompensationsprojekt som både ger miljönytta och förbättrade levnadsvillkor. Det var inget svårt beslut, berättar Erica Bertilsson.

Hon menar att en viktig del i att Arvid Nordquist lyckats koppla hållbarhetsstrategin till affären är att de gjort den till en del av sin varumärkeskommunikation och samlat hela personalen så att de blev ambassadörer för klimatkompensationen.

– Nu har jag tur som jobbar med kaffe, många är även privat intresserade av att prata om kaffe med mig, men intresset blir alltid ännu skarpare när jag kommer in på hållbarhetsfrågor. Detta kan företag dra nytta av om man säljer lite ”tråkigare” produkter och tjänster, avslutar Erica Bertilsson.

– I dag är klimatkompensationen en del av de värden som vårt varumärke levererar, säger Arvid Nordquist marknadschef Erica Bertilsson.

Nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.