Hållbarhetsansvarig: Så lyfter du hållbarhetsarbetet till styrelsebordet

Sponsrat av Stratsys Hållbarhetsfrågor har blivit mer komplexa och fått ökad betydelse i och med stärkta rapporteringskrav, och press från investerare och kunder. Hållbarhet är en kritisk investering i företagets långsiktiga framgång vilket gör att frågan behöver lyftas till styrelsebordet. Cecilia Almér, hållbarhetsexpert på Stratsys, ger sina bästa tips för hur du gör.

Hållbarhetsansvarig: Så lyfter du hållbarhetsarbetet till styrelsebordet

Hur lyckas man väcka intresset för hållbarhetsfrågor internt?

Det varierar mellan olika bolag, men grundläggande för att lyckas med hållbarhetsarbetet är att ledningsgruppen är engagerad och kommunicerar att företaget ska satsa på frågan. Utan ledningens stöd blir arbetet inte framgångsrikt. Hållbarhetsfrågor behöver integreras i affärsmodellen och kärnverksamheten, och på så vis prioriteras.

För många företag är hållbarhet inte en separat fråga längre, utan något som ska genomsyra hela företaget. Det räcker inte med ett mål att gå över till fossilfria bränslen, utan det handlar om att se till helheten och förstå att hållbarhet är ett helhetsbegrepp som innefattar ansvarstagande inom företaget. Vi behöver titta på hur vi påverkar och vilka risker och möjligheter vi har.

Vad bör en hållbarhetsansvarig göra för att driva hållbarhetsarbetet internt och få ledningen mer intresserad?

Det kräver samsyn och att ni tillsammans sätter vilken ambitionsnivå. Det handlar om att angripa mer akuta problem direkt, liksom att tänka långsiktigt och proaktivt. Ställ er själva frågan: Var befinner vi oss idag? Vart vill vi vara om fem år och om tio år? Diskutera sedan vilka insatser som krävs för att ni ska ta er dit.

Det är också viktigt att visualisera informationen på ett enkelt sätt, och att hålla styrelsen engagerad genom att utbilda i hållbarhetsfrågor. Förvänta dig inte att ledningsgruppen eller styrelsen ska titta på rådata. Underbygg dina argument med data som visar ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar med hållbarhetsinitiativ. Du som hållbarhetsansvarig kan  illustrera nuläget i diagram och kortfattad fakta som visar var ni befinner er i förhållande till era mål. För att verkligen visualisera värdet av hållbarhet behöver det rymmas inom er övergripande strategi och långsiktiga vision.

Finns det några specifika punkter en hållbarhetsansvarig bör betona?

För att få med sig ledningen handlar det inte bara om att visa hur ni följer lagkrav och få dem att förstå vilka krav som är på gång utan även att lyfta fram möjligheterna. Om ni agerar nu och är i framkant, kan ni marknadsföra er som ett företag som tar ansvar inom dessa områden. Det kan utöka er kundkrets och stärka ert varumärke, vilket i sin tur kan ge er större marknadsandelar och locka nya talanger.

Visa hur hållbarhet kan vara en investering med ekonomisk avkastning. Framhäv hur hållbarhetsinitiativ kan minska kostnader, skapa nya affärsmöjligheter, stärka varumärket, minska risker och öka er attraktionskraft för investerare.

Läs mer om hur Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper organisationer att effektivisera sin hållbarhetsrapportering och efterlevnaden av relevanta ramverk. 

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste