Göteborgs hamn ska bli världens grönaste hamn

Sponsrat av Göteborgs Hamn Idag efterfrågar konsumenter i allt högre grad hur deras varor är transporterade och vill att de ska ha ett lågt klimatavtryck. Genom ett enkelt webbverktyg kan de nu räkna på olika rutter.

Göteborgs hamn ska bli världens grönaste hamn
Som Skandinaviens enda hamn med direktanlöp för världens största oceangående fartyg har Göteborgs hamn goda förutsättningar att bli bäst i världen på klimatsmarta godstransporter. Något som allt fler konsumenter efterfrågar när köpbeslut tas. Foto: Göteborgs Hamn AB

Som enda svenska hamn kan Göteborgs hamn ta emot fartyg direkt från Asien och från kaj in i Sverige finns det största linjeutbudet via järnväg. Det gör att gods till och från hela landet kan fraktas med minimalt koldioxidutsläpp.

Malin Collin, vice VD och vice president Business Strategy, Göteborgs Hamn AB

– Vi ser en tydlig global trend i att man vill veta vilken klimatpåverkan en vara har och vi ser det som en stor konkurrensfördel att erbjuda en klimatsmart transport från fabrik till butik via Göteborgs hamn. För Sverige finns det goda förutsättningar till att bli bäst i världen på detta. Genom samverkan med näringsliv, akademi och politiker är ambitionen att få fart på klimatomställningen och visa på goda exempel hur man skapar maximal nytta i omställningen till att bli en grönare hamn, säger Malin Collin, vice VD och vice president Business Strategy, på Göteborgs Hamn AB.

Krafttag för grön transport

Som nav för den svenska godstrafiken ligger ett stort ansvar på Göteborgs hamn i att främja en grönare, konkurrenskraftigare transportsektor i Sverige. Målet är att till 2030 ha minskat koldioxidavtrycket med 70 procent i hamnen samt transporter till och från hamnen. För att förbereda för framtidens transportsektor, som möter både Sveriges och EU:s uppsatta klimatmål, ligger nu hamnens fokus på att främja klimatvänligare bränslen för hantering av gods på sjö, hamn och land.

Ladda med förnybar el direkt vid kajen

För Göteborgs hamn är det viktigt att skapa de bästa förutsättningar för alla som arbetar med import och export för att snabbt kunna ställa om till alternativa bränslen.

– Just nu jobbar vi intensivt med att ta fram lösningar för smidig elladdning av fordon och fartyg direkt vid terminal och kaj. Likaså är vi igång med arbetet att erbjuda smarta digitala lösningar för att optimera transport och godshanteringen, säger Malin Collin.

I nära tid kommer nu en palett av olika innovativa informationstjänster vara inom räckhåll. Exempel är digital spårning av gods med avläsningssensorer, lösningar som innebär en effektiviserad transportkedja genom alla led.

– Vårt mål är att skapa tillgång till alternativa bränslen för allt som är kopplat till hamnen och vi satsar på att bygga ut en infrastruktur som gör det lätt att välja klimatsmarta bränslealternativ. På sikt ser vi också att vi kan påverka transportindustrin att ställa om till att bli fossilfri genom att på olika sätt premiera de aktörer som besöker hamnen och hanterar gods med grön energi, säger Malin Collin.

Läs mer om hur Göteborgs hamn satsar på gröna godstransporter

Räkna ut ditt klimatsavtryck på godstransporter här

Fakta

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30%  av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all  containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godsflöden. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Skandinaviens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter idag 22 000 människor.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.