Klara övergången till nya ISO med fokus på rätt saker

Sponsrat av DNV GL Business Assurance Sweden AB Fullt upp med övergången till de nya kvalitets- och miljöledningsstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001? Du är inte ensam, många företag står just nu mitt uppe arbetet. Vissa områden ger en större utmaning och kräver ett ’omtänk’ jämfört med tidigare versioner av standarderna. Fördelen är att det är här du kan hitta den största förbättringspotentialen.

Klara övergången till nya ISO med fokus på rätt saker

Det är främst inom HLS, den nya gemensamma strukturen för ledningssystem, som nyheterna finns. Det är även där du kan hitta godbitarna som ger utväxling och förbättring. Med erfarenheter från ett stort antal revisioner, både egna och kollegors, kan Sverker Thurén, revisionsledare hos DNV GL tipsa om vad man behöver fokusera på för en lyckad övergång.

Den gemensamma strukturen innebär att områden som till exempel intressenter, mål, risker och möjligheter kan samordnas och här behöver man se sin omvärld i ett större perspektiv. Därifrån kan man djupdyka inom respektive områden inom kvalitet- respektive miljö, förklarar Sverker.

Se Sverkers 5 tips för en lyckad övergång

Utgångspunkten är organisationens förutsättningar och strategin.

Man ska ha koll på sin omvärld och identifiera de viktigaste kraven från intressenter. Men även de viktigaste interna frågorna. Fundera över den egna rollen i omvärlden och vice versa, förklarar Sverker.

Bredare perspektiv för risker – och möjligheter

Riskhantering är ett område som lyfts i de nya standarderna och där intentionen är att man tar ett bredare perspektiv.

Detta är även ett av de områden där vi ser flest avvikelser – många har identifierat riskerna, men missat möjligheterna. Vänd på frågan. Vilka av våra risker kan vi vända till möjligheter, tipsar Sverker.

Det är även viktigt att koppla risker – och möjligheter – till en plan.

Vanligt att man identifierar riskerna, men missar nästa steg; hur ska de hanteras? Prioritera riskerna och gör en plan. Även för möjligheterna!

Ledningens engagemang nyckeln

Att det nu ställs (ännu) större krav på ledningens engagemang är något som många välkomnar. Det är tydligt att högsta ledningen ska definiera vad ledningssystemet ska ge samtidigt som kopplingen mellan ledningssystemet, affärsplanen och strategin betonas ytterligare.

För företag som jobbat framgångsrikt med sina ledningssystem sedan tidigare är detta ingen nyhet. Ställ frågan om ledningssystemet leder företaget mot uppfyllande av strategin, om det supporterar affären? tipsar Sverker.

Redo inför övergången?

När allt är på plats ska dessutom internrevision ha gjorts i hela verksamheten, samt ledningens genomgång. Lägg in detta i planen om det inte redan är med, rekommenderar Sverker.

Se Sverkers 5 tips för en lyckad övergång

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.