Få total kontroll på verksamhetens ärenden och utrustning

Sponsrat av Nilex För att säkerställa en effektiv och snabb service och underhåll av aktuell utrustning är en strukturerad och fullständig förvaltning av egen och levererad utrustning och maskiner nödvändigt.

Få total kontroll på verksamhetens ärenden och utrustning

Förvaltningen och inventeringen av alla typer av inventarier, utrustning, maskiner och fastigheter m.m. är tidskrävande och resurskrävande. Att automatiskt få reda på när vilken utrustning och maskin skall servas eller ersättas? Hur mycket utrustning finns idag i företaget? Var används utrustningen? Vem använder utrustningen och hur? Vem äger utrustningen? Och vilka tjänstekontrakt finns? Denna information höjer effektiviteten. Att kunna hantera, planera och schemalägga arbetsorder, underhåll och inventeringar för utrustning och komponenter med ett system underlättar och effektiviserar verksamheten.

Med Nilex blir det enkelt att ta reda på vilka tillgångar ni har, var de är, vem som använder dem, hur är de konfigurerade och vad de kostar. För maskiner, redskap och annan utrustning bifogas vanligtvis manualer och instruktioner och med Elastic Search är all den information sökbar. Den spårar de finansiella, kontraktsmässiga och inventarierna för hårdvara och enheter, såväl som icke-IT-tillgångar, under hela sina livscykler. När en tillgång har utnyttjats registreras all underhållsaktivitet i Nilex och gör det möjligt att utföra regelbundna revisioner, fram till objektet skrotas.

I Nilex Service och Underhåll är inventarie/underhållningsregistret integrerat med ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt att samla alla data och händelser om inventarien/maskinen, redskapet under dess livscykler. Men man kan naturligtvis också hantera  reklamationer, tillbud, olyckor, avvikelsehantering och förbättringsförslag. Läs mer om Nilex underhåll här.

Nilex hjälper dig att hantera ärenden som skapats från olika kanaler som e-post, telefon, chatt eller sociala medier. ServiceDesk agenterna kan naturligtvis också skapa ärenden manuellt med bara några få musklick, eller genom att använda kortkommandon. Oavsett om ärendet handlar om något mindre, som en supportfråga, eller en större incident, garanterar regelsystemet i Nilex Service Platform® att ärendet levereras till den rätt agent eller servicelinje och att det blir besvarat enligt prioritet och givna SLA regler. Under tiden som informationen matas in i ärendet, kan Nilex erbjuda potentiella lösningar som redan finns i kunskapsbanken eller på en extern källa. Ärenden som löses i första linjen minskar arbetsbelastningen på organisationen, och ökar samtidigt kundnöjdheten avsevärt. Besök vår hemsida och läs mer om Nilex.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.