EU taxonomin – detta behöver du veta

Sponsrat av Position Green Position Greens Sustainability Advisors Sabina Nordén och Sofie Folkesson uppdaterar dig om EU´s gröna taxonomi med de nyheter som kom i april och maj 2021.

EU taxonomin – detta behöver du veta

Ladda ner en kostnadsfri, mer omfattande guide här

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många bolag kommer direkt eller indirekt att påverkas även om det i ett tidigt läge blir tydligast effekt för de som är verksamma inom finansmarknaden.

Många verksamheter söker efter kunskap och metoder för att lösa hantering och uppföljning av underlag till taxonomin. För att ge svar har våra Sustainability Advisors Sabina och Sofie gjort en sammanställning som du kan ladda ner genom länken längst ner på denna sida.

Detta är taxonimin:

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Taxonomin är ett av flera medel för att nå EU:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Med taxonomins hjälp är det inte bara offentliga medel som styrs om – nu skapas ytterligare incitament för privata medel att investeras hållbart.

Kriterierna i taxonomin är framtagen av Technical Expert Group on Sustainable Finance och har en hög miljöambition, är objektiva, vetenskapligt underbyggda och återspeglar de hållbarhetsmål som EU:s medlemsländer ställt sig bakom.

EU antog granskningskriterierna i den delegerade akten den 21 april. Nu har rådet och parlamentet fyra månader på sig att invända mot akten, alternativt sex månader om rådet eller parlamentet begär förlängd betänketid.

Ladda ner en kostnadsfri, mer omfattande guide här

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.