Ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem

Sponsrat av 2c8 Ett processbaserat miljöledningssystem kan ses som ett verktyg som används för att skapa ordning och reda på såväl processer, aktiviteter som dokumentation i verksamheten för att för att kunna effektivisera miljöarbetet och minska verksamhetens miljöpåverkan. Ett miljöledningssystem kan användas fristående eller integrerat med andra ledningssystem, till exempel kvalitetsledningssystem.

Ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem fungerar som ett verktyg för verksamheter för att främja det systematiska miljöarbetet. Miljöledningssystemet utgår ifrån miljöpolicys och hjälper verksamheten att beakta miljöarbetet i planeringsarbete, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. En stor fördel med ett integrerat ledningssystem är att kvalitetsstandarden ISO 9001 har samma struktur som ISO 14001, vilket flera av ISO’s standarder har. Detta betyder att man sömlöst kan integrera de två olika standarderna i ett och samma ledningssystem.

Evelina Hessling, konsult på 2c8, berättar hur kunder allt oftare tar hänsyn till kraven som ställs i ISO 14001 i sitt befintliga kvalitetsledningssystem:
– I och med att man redan har ett kvalitetsledningssystem på plats så innebär det att verksamheten och dess processer till stor del redan är kartlagd. Det blir då mycket enklare att påbörja en miljöutredning, där man kan vidare optimera processerna men nu utifrån miljökraven, säger Evelina.

Utgå från intressenterna

I ett kvalitetsledningssystem utgår vi ifrån våra huvudintressenter och deras behov av att vi levererar våra produkter och tjänster med bästa tänkbara kvalitet. För miljöledningssystem ändrar vi, alternativt adderar även perspektivet miljö. Här behöver vi ta hänsyn till de aktörer som ställer krav på vår verksamhet som vi behöver uppfylla för att säkerställa minskad miljöpåverkan från vår organisation. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede fastställa vilka intressenter som är relevanta för just miljöledningssystemet samt utreda vilka krav de har på oss. Detta kan vi se som grunden för det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet.

Redan kartlagda processer

Det är när kraven är fastställda som vi verkligen får nytta av att integrera vårt befintliga ledningssystem med ISO 14001, eftersom vi redan har våra nödvändiga processer kartlagda. Här kan vi då ytterligare optimera processerna så att de inte bara tar hänsyn till kvalité, utan även miljö, kartlägga var vi har miljöpåverkan och analysera samt prioritera aktiviteter.
Är du intresserad av att upptäcka möjligheterna med digital kartläggning av verksamheten och se hur ni kan skapa ert miljöledningssystem? Läs mer om 2c8 Apps.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.