En viktig grundbult i den cirkulära ekonomin

Sponsrat av Munkeby Systems ”Europa är på god väg från en linjär till en cirkulär ekonomi och då gäller det att ha stenkoll på hur företagets eller organisationens hela värdekedja fungerar. Det handlar om allt från samarbete mellan kunder och leverantörer, produktionsplanering, till nya modeller för försäljning och marknadsföring.”

En viktig grundbult i den cirkulära ekonomin

Orden kommer från Björn Munkeby som 1990 grundade företaget Munkeby Systems. I snart 30 år har han och hans medarbetare hjälpt många företag och organisationer med att skapa en effektiv webbaserad hantering av ärenden och information, inte minst när det gäller miljöavvikelser.
– Snabba och säkra analysverktyg i vårt ärendehanteringssystem gör att man enkelt kan hitta och fokusera på avvikelser som påverkar företaget mest. Detta är en viktigt steg på vägen mot en cirkulär ekonomi, säger Björn Munkeby.

2015 presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. EU-kommissionens beskrivning av cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenereringen. 

EU-kommissionens handlingsplan innehåller initiativ för att påverka produkters hela livscykel. I den lyfter man fram vikten av innovation och investeringar för att driva utvecklingen samt behovet av ett system för uppföljning och övervakning.

I en färsk rapport från Svenskt Näringsliv om cirkulär ekonomi konstateras att digitala plattformar är viktiga verktyg för att öka den industriella symbiosen. Svenskt Näringsliv pekar också på att en branschöverskridande plattform behöver utvecklas för att lyckas få ett effektivare och mer hållbart informationsflöde och ett långsiktigt samarbete mellan lokala, regionala och internationella aktörer.

– En gemensam plattform kan bidra till en ökad affärsnytta, stimulera innovation och bidra till en hållbar utveckling. Där finns vi på Munkeby Systems med vår lösning Munkeby Connect som ett kugghjul för att hjälpa företag att utvecklas i en hållbar riktning. Våra lösningar hjälper företag att knyta samman kunder och leverantörer på ett proaktivt sätt för att stänga kritiska ”loops” och effektivisera användningen av resurser, vilket också medför sänkta kostnader.

Rapportering och hantering av miljöavvikelser är ofta både tidskrävande och dyrt.
– Vår lösning är lättanvänd. Det behövs bara några få klick och användarna kan i ett gemensamt system rapportera och hantera all information kring kvalitets- och miljöavvikelser samt andra typer av ärenden som behöver följas upp, till exempel revisioner, leverantörsbedömningar, personalärenden och incidenter. Möjligheten finns alltså att samordna ärendehanteringen mellan företag. Vi ser ett allt större intresse av att skapa gemensamma ytor för ärendehantering mellan kunder och leverantörer vilket ligger i linje med EU:s handlingsplan.

Läs mer: Miljöincidenter och miljörevision 

Informationen i systemet kan enkelt omvandlas till rapporter och statistik.
– Det är lätt att få ut relevanta fakta över verksamhetens kvalitets- och miljöavvikelser till rätt ställe och rätt person. Med konkreta beslutsunderlag kan personer i verksamheten sedan fatta rätt beslut, säger Björn Munkeby.

Direkt mätbara effekter

Ju bättre rutiner och effektivare verktyg en organisation har, desto snabbare kan man dra lärdomar av det inträffade och åtgärda problemen.
– Personalen kan då göra det som den är där för att göra, istället för att slösa tid och pengar på ständiga akututryckningar och onödig administration. Detta skapar inte bara en ökad arbetsglädje utan ger också direkt mätbara effekter på företagets lönsamhet och kundnöjdhet.

– För att lyckas skapa en cirkulär ekonomi måste vi ha en smartare produktion och produktdesign samt mer hållbara konsumtionsmönster, säger Björn Munkeby.


Munkeby Systems lösning utgår från kraven från ISO-standarder.
– Företaget eller organisationen kan snabbt komma igång och eftersom det är en flexibel lösning är det möjligt att kundanpassa lösningen om den inte uppfyller alla behov och krav.

Systemet håller hela tiden reda på vem som ska genomföra de olika aktiviteterna under ärendehanteringen, inom vilka tidsramar detta ska ske, och påminner ansvariga om de inte genomförs som planerat.
– Det finns möjlighet att ta fram statistik för vidare analys. Därmed får man ett bra underlag för sitt förbättringsarbete och kan vidta nödvändiga åtgärder för att styra detta i rätt riktning. För att lyckas skapa en cirkulär ekonomi måste vi ha en smartare produktion och produktdesign och mer hållbara konsumtionsmönster, avslutar Björn Munkeby.

Läs mer: Skapa effektiva rutiner  

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.