Därför ska du inkludera tjänstepensionen i företagets hållbarhetsarbete

Sponsrat av Position Green Låt tjänstepensionerna bli en aktiv del av företagets hållbarhetsarbete. Företaget Position Green hjälper SPP att mäta hållbarheten hos externa fonder och leverantörer. Samtidigt hjälper SPP Position Green att få koll på hållbarheten i sina tjänstepensioner.

Därför ska du inkludera tjänstepensionen i företagets hållbarhetsarbete
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef på pensionsbolaget SPP, och Paulina Björk, Hållbarhetschef på Position Green.

Företags hållbarhetsarbete likställs ofta med energieffektivisering, byta till hållbara färdmedel eller förbättra arbetsmiljön. Att tjänstepensionerna kan påverka i en hållbar riktning är desto mer sällsynt, menar Paulina Björk, Hållbarhetschef på Position Green. 

– Med Position Greens plattform kan bolag samla in och analysera data som gör det möjligt att redovisa, mäta och följa upp verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Önskemålet att följa upp just tjänstepensioner som en parameter i plattformen är däremot något som sällan dyker upp i våra kundmöten. 

Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef på pensionsbolaget SPP, är inne på samma spår och menar att hållbarhetsarbetet handlar om trovärdighet.

– Om du exempelvis placerar de anställdas pensionspengar i bolag som producerar fossila bränslen, samtidigt som du själv ska ställa om från att tillverka bilar med motorer som drivs av fossila bränslen och på så sätt driver på för att minska efterfrågan, då går det ju stick i stäv.

För att hållbarhetsarbetet ska vara trovärdigt måste även det som du investerar i tjänstepensioner räknas in, menar hon.

– Svenska arbetsgivare betalar cirka 600 miljoner kronor varje dag till sina anställdas tjänstepensioner. Då är det självklart viktigt att du också tar ansvar för hur de pengarna placeras, fortsätter hon.

SPP har utvecklat Hållbarhetskartan, ett verktyg som ger företag och anställda överblick över just deras tjänstepensioners påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Det är viktigt för många att känna att arbetsgivaren delar ens värderingar. Det är hård konkurrens om arbetskraften. Att då kunna visa att det finns hållbarhetskrav på investeringarna i din tjänstepension gör hela förmånspaketet attraktivare, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Stor konkurrensfördel att koppla hållbarhet till sina affärsmål och strategier

Sedan 2016 är större svenska bolag skyldiga enligt lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete i samband med årsredovisningen. Dessutom är det en stor konkurrensfördel att kunna koppla hållbarhet till sina affärsmål och strategier, enligt Paulina Björk. Kraven kommer från kunder och anställda, men också leverantörer, kreditgivare och investerare.

– Det finns väldigt mycket att mäta och följa upp inom hållbarhet. Det handlar om att sammankoppla hållbarhet med sin affärsstrategi på ett tydligt sätt och inte längre prata om hållbarhet på ett diffust sätt utan faktiskt lägga fram evidensbaserad information och via data visa på hur man påverkar, säger Paulina Björk.

SPP använder Position Greens plattform för att följa upp på sina leverantörer och externa fondförvaltare. 

– Tidigare hade vi svårt att följa upp exempelvis externa fondförvaltare på ett strukturerat sätt. Det blev lätt mycket manuellt arbete och data som skickades via mejl fram och tillbaka. Med Position Greens plattform kan vi samla allt på ett och samma ställe och det blir då enklare för både oss och de företag vi följer upp. Vi kan även analysera resultaten på ett smidigare sätt nu. När administrationen kräver mindre tid har vi dessutom mer tid över till att faktiskt skapa förbättringar tillsammans med våra leverantörer, och det blir ett hållbart arbetssätt på flera sätt, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Position Green använder i sin tur SPP:s hållbarhetskarta för att få konkret data på sin tjänstepension hos SPP.

– Vi har följts åt länge. Det är jätteviktigt för oss hur vi investerar kapital och framförallt tjänstepensionen, det är en ganska stor del av vår påverkan. Det är viktigt att informationen vi får tillbaka från SPP, om hur vi har placerat våra tjänstepensioner, är beräknad på ett bra och transparent sätt, säger Paulina Björk.

Vill ditt företag också mäta och följa upp ert hållbarhetsarbete? Läs mer på Position Greens hemsida

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.