Borghamn – ett mecka för stenmästare!

Sponsrat av Borghamns Stenförädling Borghamns Stenförädling är det företag i Sverige som har flest stenhuggarmästare. Här finns hantverkstraditionen och yrkesstoltheten med att erbjuda hög kompetens inom kvalificerad stenbearbetning.

Borghamn – ett mecka för stenmästare!
Mästarnas mästare? Roger Larsson och Mats-Ola Ericsson är erfarna stenhuggarmästare på Borghamns Stenförädling. Tim Ericsson har nyligen klarat av gesällprovet och vidareutbildar sig till stenhuggarmästare.

– Vi har en ambition och tradition av att hålla en riktigt hög nivå på våra stenhuggares yrkeskompetens, säger vd Mats-Ola Ericsson, som innehar mästarbrevet även för egen del.

Stenmästare huggs inte fram på löpande band. I hela landet finns inte fler än 9 stenhuggarmästare! Bland de över 100 medlemsföretagen i Sveriges Stenindustriförbund finns inte ens ett tvåsiffrigt antal yrkespersoner med den allra högsta klassificeringen.

Endast ett företag i branschen har fler än en stenhuggarmästare. Det är Borghamns Stenförädling AB, som bryter kalksten vid Vätterns östra strand och Kolmårdsmarmor i de ursprungliga marmorbrotten norr om Bråviken. Två av de stenhuggare som arbetar här har kvalificerat sig för Mästarbrev, som utfärdas av Sveriges Hantverksråd. Och en tredje är på gång…

Tim Ericsson, som är fjärde generationen stenhuggare inom familjeföretaget, har nyligen klarat av gesällprovet och siktar på att snart även kunna titulera sig som stenhuggarmästare.

– Det är en kvalitetsstämpel på vad vi kan erbjuda och leverera till våra kunder. Det är ett tydligt kvitto på yrkeskunnande, säger Tim.

Genuint hantverk. Vid restaureringen av fönstren till Linköpings Domkyrka fick stenmästarna från Borghamns Stenförädling ge prov på sin yrkesskicklighet.

Vid restaurering av gamla kulturmärkta byggnader som exempelvis Mattéuskyrkan i Stockholm och Domkyrkan i Linköping får stenmästarna från Borghamn utlopp för sin hantverksskicklighet. Deras samlade kunskap och erfarenhet väger tungt när de tar sig an nya utmanande projekt, däribland utsmyckningar som ska stå pall för tidens tand under många decennier framöver.

– Vi är ett traditionellt företag där hantverkskunskapen är grunden för verksamheten, men där även kompetensen inom modern teknik är lika viktig. Med den moderna maskinpark vi har för att även kunna leverera speciallösningar till våra kunder ställs höga krav på våra CNC-operatörer. Vi är ett lag med 14 engagerade spelare där alla samverkar, säger Tim Ericsson.

Ledorden för laget är tidlöst – hållbart – tradition. Alla delar i företagets motto fyller sin funktion. Det talar om vad verksamheten står för och vart man är på väg…

Den svenska naturstenen garanterar långsiktigt hållbar kvalitet. Samtidigt är Borghamns Stenförädling en förebild i branschen efter miljöomställningen till 100 procent fossilfri produktion. Företaget präglas av ett hållbart synsätt sedan flera år.

Miljöomställningen innebär att företagets anläggningar numera drivs av förnybar och närproducerad el från ett lokalt vindkraftverk. Bergvärme används för uppvärmning, och lastmaskiner, truckar och företagsbilar tankas med förnybar biodiesel.

– Vårt strategiska miljöval är en konkurrensfördel, men som också känns rätt i hjärtat för oss själva. Vi har tagit ett rejält miljökliv som ger positivt avtryck i hela landet och är i frontlinjen även internationellt, säger Tim Ericsson.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.