APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp

Sponsrat av Position Green Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med berättelser från utvalda kunder om hur de konkret arbetar med att nå sina hållbarhetsmål genom datadriven mätning och uppföljning.

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp

Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att nå 0 ton CO2 i nettoutsläpp till år 2024. Vi satte oss ned med Anna Torkelstam , projektledare, ansvarig för inköp, affärsutveckling och processdesign vid APSIS, för att diskutera bolagets fokusområden, hur de arbetar med datadriven mätning och uppföljning i Position Green , samt få ta del av Annas tips för en effektiv förflyttning mot noll nettoutsläpp.

Vad är grundtanken i ert hållbarhetsarbete?

APSIS  är ett företag fyllt av medarbetare som privilegieras med god utbildning i bl.a. klimatfrågor under lång tid. Som en effekt är vi många som vill hitta ett sätt att både individuellt och som grupp bidra till att vända trenden för oss globalt. Detta är vårt sätt, vi gräver där vi står och utgår från hur APSIS som företag kan och bör bli bättre.

Hur ser ni till att ni uppnår målet noll nettoutsläpp år 2024?

“Vi behöver göra en massa! Och helt ärligt tror jag inte att någon av oss ser hela bilden av vad det kommer innebära riktigt ännu. Fokus i första hand riktas mot våra tjänsteresor (hur mycket vi reser och med vilka transportmedel), vår elförsörjning (vi har bytt till el från enbart förnybara källor på våra kontor), våra matinköp och avfallshantering (vi har påbörjat arbete med avsevärt förbättrad avfallssortering) och våra hostingleverantörers hållbarhetsarbete. Därtill tittar vi på hur våra medarbetare kan se över sitt pensionssparande. När vi är klara med vår datainsamling för 2019 kommer vi med all önskvärd tydlighet se vilka områden vi behöver prioritera och sätta planer för hur vi tar oss an dem för att minska våra utsläpp.”

Hur använder ni Position Green för att nå era hållbarhetsrelaterade mål?

“Vi använder Position Green som plattform för hela datahanteringen, samtidigt som vi nyttjar deras Sustainability Advisor Paulina Björks expertis för att öka vår kunskap. Kombinationen plattform och rådgivning gör det hela tämligen enkelt för vår del. Vi behöver inte fundera över hur man rent matematiskt ska räkna ut effekten av t.ex. en taxiresa, eftersom beräkningen är programmerad i plattformen. Paulina hjälper oss att förstå hur vi rent processmässigt bör dela upp arbetet över tid: vad man kan och bör mäta, och – allra viktigast – hur vi bör bete oss för att reducera våra utsläpp.”

Har ni några tips till andra bolag som vill göra en liknande förflyttning som APSIS?

  • Sluta fundera på OM och VARFÖR. Bara gör det.
  • Om ni inte råkar ha både matematiker och experter på miljökonsekvensanalys i er personal, ta åtminstone hjälp i arbetets början så att ni kan försäkra er om att ert arbete inte kommer vara i onödan. Utan kunskap om vad som krävs för att kunna påstå att man har noll ton CO₂ i nettoutsläpp finns risken att man tar itu med fel saker, i fel ordning och framförallt beräknar ingångsvärden och reduktioner på helt fel sätt.
  • Våga fatta obekväma beslut. Tala öppet och transparent om att det inte finns några givna svar på en stor del av alla frågor. Detta är ny terräng för nästan alla, vi behöver våga testa och utvärdera utan facit.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.