AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Sponsrat av Position Green Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med berättelser från utvalda kunder om hur de konkret arbetar med att nå sina hållbarhetsmål genom datadriven mätning och uppföljning. I denna artikel berättar AF Bostäders Klara Svensson om hur de med hjälp av Position Green uppnått ett datadrivet hållbarhetsarbete.

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Som en av Sveriges största aktörer inom studentbostäder har AF Bostäder i Lund hållbarhet inbyggt i sitt verksamhetssyfte – att fullfölja sitt uppdrag så länge Lunds Universitet existerar. Vi satte oss ned med AF Bostäders hållbarhetskoordinator Klara Svensson för att få ta del av framgångsfaktorerna i omställningsarbetet att bli 100% fossilbränslefria 2020, samt hennes tips för en lyckad förflyttning som engagerar alla medarbetare.

Vad är grundtanken i ert hållbarhetsarbete?

“Vi vill att vår verksamhet ska vara långsiktig och vi vill samtidigt vara ansvarstagande, lokalt såväl som globalt. Hållbarhet handlar inte bara om att minimera företagets negativa påverkan på miljön, utan också bidra med positiv påverkan på samhällsutvecklingen. Vi har fyra fokusområden inom vårt hållbarhetsarbete: AF Bostäder vill tillhandahålla ‘Hållbara bostäder’ och arbeta ‘För studenternas bästa’. Vi ska samtidigt vara en ‘Långsiktig och ansvarsfull aktör’ som erbjuder våra medarbetare en ‘Värdeskapande arbetsplats’.

Berätta mer om ert mål att bli fossilbränslefria inom el, värme och interna transporter år 2020 – hur går det?

Sedan vi började mäta CO₂e-utsläpp år 2016 har våra utsläpp minskat med 92%. Detta beror främst på att vi fasat ut våra fossila bränslen från vår energianvändning. Vi har sedan dess lyckats med målet att bli 100 % fossilbränslefria inom el och uppvärmning. 2019 var vi 66% fossilbränslefria inom interna transporter och just nu lägger vi vårt fokus på våra transporter, samt att uppmuntra våra medarbetare att cykla till och från arbetet genom Lunds kommuns initiativ “cykelvänlig arbetsplats” (som vi faktiskt vunnit pris i). Det initiativet har varit ett ypperligt tillfälle att bygga internt engagemang kring hållbarhetsarbetet. Att arbeta med “morötter” är en viktig del av hållbarhetsarbetet och för att kontinuerligt lyfta frågan på alla medarbetares agenda.”

Hur använder ni Position Green för att nå era hållbarhetsmål?

“Vi använder Position Green för att samla in data och statistik som behövs för att mäta, följa upp och visualisera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar dels om att följa upp Scope 1, 2 och 3, och redovisa mängden växthusgaser från verksamheten, enligt GHG Protocol. Ansvaret för att rapportera in data är fördelat på olika medarbetare i organisationen. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i hållbarhetsarbetet, annars är det svårare att lyckas nå målen. Inrapporterad data ligger sedan till grund för beräkningar. Denna process säkerställer kontinuitet, då statistiken rapporteras in på liknande sätt varje år och på så vis blir jämförbar. I våra projektmöten utgår vi från datavisualiseringar i Position Green som grund för analys och prognosarbete.”

Har du några tips till andra aktörer som vill göra en liknande förflyttning som AF Bostäder?

  • “Det är viktigt att sätta klimatmål för verksamheten att arbeta därefter genom datadriven mätning.
  • Samverka med lokala aktörer – det är en viktig faktor för framgång.
  • Ta vara på den kompetens som finns bland landets universitet och universitetsstudenter.
  • Cykla mer!”

Tack Klara för att du delade med dig av din gedigna kunskap och AF Bostäders inspirerande arbete!

Är du nyfiken på hur Position Green kan hjälpa din verksamhet att flytta fram er hållbarhetsposition? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.