6 steg: Så kan CFO:n förbereda sig inför CSRD och ESRS

Sponsrat av Position Green EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD kräver att företag integrerar hållbarhetsdata i sina finansiella rapporter. Detta resulterar i ett ökat ansvar på finansteamet och i synnerhet CFO:n som behöver etablera system och tilldela resurser för att säkerställa att
hållbarhetsdata uppfyller samma standard som finansiella data när det gäller noggrannhet, leverans och granskning. Position Green listar fem avgörande steg för att effektivisera integrationsprocessen och uppnå resurseffektivitet, med hållbarhet som en värdeskapande faktor.

6 steg: Så kan CFO:n förbereda sig inför CSRD och ESRS

Tilldela resurser
Att påbörja resan att uppfylla kraven i enlighet med CSRD och ESRS medför en extra resurskostnad för många företag. Bland annat behöver företag genomföra en dubbel väsentlighetsanalys och en GAP-analys för att få en ökad förståelse för hur väl den nuvarande rapporteringen överensstämmer med de kommande ESRS-kraven och vad som krävs för att täppa igen eventuella luckor. Processen kräver också deltagande och stöd från interna intressenter så som högsta ledningen, verksamhetsledare och den juridiska avdelningen samt den tidsåtgång och de resurser som detta innebär.


Säkra en robust datastruktur
För att avgöra vilken data som ska samlas in för rapportering bör CFO:n prioritera att investera i en digital ESG-plattform som är anpassad efter rapporteringskraven och som kan effektivisera och förenkla rapporteringsprocessen. En ESG-plattform sparar tid och resurser genom digitaliserad standardisering, minimerar risker och säkerställer den noggrannhet och spårbarhet av data som behövs för framtida beräkningar och beslutsfattningar.


Identifiera vad som ska rapporteras genom en dubbel väsenlighetsanalys
En dubbel väsentlighetsanalys utgör grunden och startpunkten för att rapportera enligt ESRS och definierar vad din organisation ska rapportera på framöver. Genom att göra en dubbel väsentlighetsanalys kan ett företag dels få reda på företagets hållbarhetspåverkan, men också hur hållbarhet påverkar företaget ur ett finansiellt perspektiv. Det gynnar även arbetet i det långa loppet att involvera ledningen och andra intressenter i denna process.

Bygg de nödvändiga kompetenserna – eller förlita dig på kvalificerade tredjeparter
Vidta åtgärder för att utbilda och engagera interna intressenter för att främja kunskap inom hållbarhet och strömlinjeforma datainsamlings- och rapporteringsprocesser. Att ta hjälp av tredjepartsexperter och en digital ESG plattform kan vara ett bra stöd när de interna resurserna inte räcker till och för att säkerställa att rapporteringskraven efterföljs.


Kommunicera det strategiska värdet
Genom att internt kommunicera om de värdeskapande aspekterna av sin
hållbarhetsrapportering förflyttas fokus från endast rapporteringskrav till ett strategiskt värde. Genom att kommunicera det faktiskt värdet till medarbetare, kunder och omvärlden kan det attrahera nya affärsmöjligheter, talanger och investeringar.

Förbered finansteamet med Position Greens guide
Ladda ner guiden för att få insikter om hur ni kan få fram revisionsklar data som är i linje
med CSRD och ESRS:
● Hur påverkar CSRD och ESRS rollen som CFO?
● Vilka är rapporteringskraven?
● Hur mycket kommer CSRD att kosta?
● Hur säkerställer man beredskap för de nya standarderna

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.