Parlamentet sätter stopp för PFOS

EU-parlamentet har röstat ja till att begränsa användningen av perfluoroktosulfonat och besläktade ämnen, PFOS.

Perfluorerade ämnen är reproduktionsstörande och giftiga för vattenlevande organismer. Med direktivet förbjuds användandet av PFOS för konsumentprodukter. All import av produkter innehållande PFOS stoppas och den fortsatta användningen inom industrin inskränks kraftigt. För brandskum blir det ett totalförbud.

– Genom uppgörelsen tillämpas substitutionsprincipen så att säkrare alternativ måste användas när sådana finns. Detta visar vägen för hur EU:s allmänna kemikaliepolitik reach borde fungera, säger Carl Schlyter.

Kommissionen kommer även att utvärdera en annan besläktad grupp farliga ämnen, perfluorerade syror, PFOA som man nyligen funnit höga koncentrationer av i dricksvattnet i Tyskland.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.