Parlamentet på bilindustrins linje

Tyska bilköpare är väldigt känsliga för klimatförändringarna och vill ha bilar som släpper ut så lite föroreningar som möjligt, enligt Mathias Wissman, vd för den tyska branschorganisationen för bilindustrin.

Samtidigt producerar de tyska biltillverkarna de snabbaste och mest förorenande bilarna i världen och har också motsatt sig EU kommissionens planer på att introducera böter för tillverkare vars bilpark överskrider 120 gram koldioxid per kilometer år 2012.

Den tyska bilindustrin har fått stöd av Europaparlamentet, som ställt sig bakom ett betänkande från tyske liberalen Jorgo Chatzimarkakis, som går ut på att mildra kraven på bilindustrin. Parlamentet vill höja gränsen till 125 gram per kilometer och man vill också att detta först ska börja gälla från 2015. Dessutom anser man att gränsen ska ta hänsyn till bilarnas storlek. Större bilar ska får släppa ut mer.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.