-->

Svenskt Vatten: ”Den som tror att EU inte påverkar oss måste tänka om”

Lucka 21 Vem döljer sig bakom lucka 21? Jo, nämligen Pär Dalhielm, vd på Svenskt vatten. Han berättar om varför vattenfrågorna ligger högt på EU-agendan under 2019.

Svenskt Vatten: ”Den som tror att EU inte påverkar oss måste tänka om”
Svenskt Vatten

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område?

– Klimatmötet i Polen, dess framgångar och misslyckande är något som påverkar hållbarheten i alla perspektiv. Något som mer specifikt kopplas till vattenfrågan är så klart sommarens torka och insikten att Sverige som land kan bli starkt påverkat, såväl näringsliv, beslutsfattare som vanliga människor i vardagen. En ögonöppnare för många av oss som tar tillgången på rent och friskt vatten för givet, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Vattenfrågorna ligger högt på EU-agendan under 2019. En mängd olika direktiv och lagstiftningsprocesser gällande vattenfrågorna ligger i röret. Beroende på hur dessa utfaller så kan påverkan på Sverige bli omfattande. Den som tror att EU inte påverkar oss måste tänka om. Ett aktivare och starkare arbete inom EU är ett måste för att kunna medverka till bra förutsättningar för hållbar vattenförsörjning.

– Investeringsbehoven på kommunal nivå är enorma och behöver öka med 35 procent under de kommande 20 åren för att vi ska kunna säkra framtida vattenförsörjning och rening. För övrigt tror och hoppas jag även att avloppsreningsverken allt mer ses som ett ”återvinningsverk”, där restprodukter kan bidra till en mer cirkulär ekonomi genom återföring av näring till jordbruksmark samt energi-/drivmedelsproduktion.

– Ett annat växande område är säkerhetsfrågor och näringslivsfrågor. Utan vatten stannar både näringsliv och livsmedelsproduktion, den insikten växer. Internationella trender som geopolitiska säkerhetsfrågor och ökad sårbarhet kopplat till klimatförändring, gör att vattenfrågan utvecklas mot att även bli en säkerhetspolitiskfråga.

Vad hoppas du på ska hända under 2019?

– Jag hoppas att vattenfrågor och klimatanpassning får större utrymme politiskt, både på nationell och kommunal nivå. Nationellt behöver staten samla och tydliggöra ansvarsfrågan mellan olika departement och myndigheter. Inte minst för att Sverige ska kunna utgöra en mer samlad röst i EU-arbetet, men också skapa förutsättningar för hållbar vattenförvaltning och tillsyn. Lokalt måste vattenfrågorna och arbetet med klimatanpassning komma in tidigare i samhällsplaneringen för att inte äventyra den kommunala vattenförsörjningen på lång sikt, avslutar Pär Dalhielm, vd på Svenskt vatten.

Miljö & Utvecklings julkalender:

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Lucka 9: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Lucka 10: Nudie Jeans: ”Vi ser ett fortsatt fokus på det återvunna plagget”

Lucka 11: Esam: 2018 visade mycket drivkraft kring klimatfrågor

Lucka 12: Nordea: Bankerna behöver erbjuda lösningar inom hållbara finanser

Lucka 13: Per Bolund: 2019 ökar trenden med grönt sparande

Lucka 14: Nyamko Sabuni: Stadsomvandling är en nyckel till hållbar framtid

Lucka 15: Tess Waltenburg: Sociala medier viktigt för en hållbar utveckling

Lucka 16: Rickard Nordin: Polariseringen måste brytas

Lucka 17: Anette Nordvall: ”Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar”

Lucka 18: Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Lucka 19: Johanna Grant: Klimatpositiv har blivit ett buzzword

Lucka 20: Bygg: Stort fokus på cirkulära flöden – trend 2019

Fakta

Miljö & Utvecklings julkalender 2018

En julkalender där vi samlar några av hållbarhetsbranschens proffs, som får berätta om 2018 års viktigaste händelser inom deras olika områden. Bakom varje lucka döljer sig en ny person – med spännande spaningar inför 2019.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.