Pant sparade 150 000 ton koldioxid

Återvinning Returpack har gjort en LCA-studie av burkar och flaskor i pantsystemet med hjälp av Linköpings universitet. När studien skalades upp visade det sig att panten sparat stora mängder koldioxid jämfört med förpackningsåtervinning och förbränning.

Pant sparade 150 000 ton koldioxid
Niclas Albinsson

– Pantsystemet för både Pet-flaskor och burkar är det som är tydligt bäst, säger Niclas Svensson, lektor vid Linköpings universitet, till Miljö & Utveckling.

Han har handlett de tolv studenter som utfört LCA-analyserna åt Returpack. Utgångspunkten för analysen var tömda förpackningar för 1 000 liter dryck, fördelat mellan olika typer av förpackningar. Tillverkningen av förpackningarna ingick alltså inte i analysen, vars mål var att jämföra pantsystemet med den vanliga förpackningsinsamlingen och förbränning, alltså sophinken.

Niclas Svensson
Niclas Svensson.

– Vi fick inte jättebra data på förpackningsinsamlingen och förbränning, men det var ändå tydligt att pantsystemet är bättre än de andra för den här typen av material och produkter, säger Niclas Svensson.

Studenterna räknade på den minskade miljöbelastningen när det återanvända materialet blir nya flaskor och burkar. Resultatet skalades sedan upp av Returpack och visade stora besparingar av koldioxid, i storleksordningen 150 000 ton under 2017.

– Det är inte särskilt förvånande. Man har vetat ganska länge att rena materialfraktioner som leder till kvalitetsbevarande återvinning är det bästa. Att det inte görs oftare är snarare en ekonomisk och organisatorisk fråga än en miljömässig, säger Niclas Svensson.

Så den jungfruliga råvaran är alltså för billig?

– Haha, ja det kan man säga.

– Det kostar att samla in rena materialfraktioner från konsumentprodukter.

Förutom klimatpåverkan analyserade studenterna bland annat påverkan på marknära ozon och övergödning. En positiv effekt i form av minskad övergödning tack vare återvinningen gick att spåra.

85 procent av pantförpackningarna återvinns

Enligt Returpack återvinns 85 procent av Sveriges pantförpackningar. Nu jobbar organisationen vidare.

– LCA-studien ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg inom flera viktiga områden. Vi håller just nu på att bygga om vår anläggning för att ytterligare förbättra sorteringen av våra plastfraktioner. Under en längre tid har vi också diskuterat ”design för återvinning” med våra producenter och importörer. Och sedan 2015 har vi utvidgat pantsystemet genom att möjliggöra för frivillig anslutning av saft- och juiceprodukter, säger Sara Bergendorff, projektledare vid Returpack och ansvarig för LCA-studien, i ett pressmeddelande.

Nu undrar man ju vad som är bäst – burk eller flaska?

– Det går inte att säga baserat på den här studien, eftersom bara avfallshanteringen är med. Eventuellt gör vi en uppföljning med den frågeställningen till våren, säger Niclas Svensson.

Det säkraste valet ur klimatsynpunkt är – trots utmärkta pantsystem – att dricka kranvatten när det är möjligt, gissar Miljö & Utvecklings redaktion.

Läs mer: Svenskar pantar som aldrig förr

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.