nr-logo

Hållbarhet i praktiken

pantflaskor
Pantsystemet sparar stora mängder koldioxid årligen, enligt en studie. FOTO: Niclas Albinsson

Pant sparade 150 000 ton koldioxid

Returpack har gjort en LCA-studie av burkar och flaskor i pantsystemet med hjälp av Linköpings universitet. När studien skalades upp visade det sig att panten sparat stora mängder koldioxid jämfört med förpackningsåtervinning och förbränning.

  • Annons 1

– Pantsystemet för både Pet-flaskor och burkar är det som är tydligt bäst, säger Niclas Svensson, lektor vid Linköpings universitet, till Miljö & Utveckling.

Han har handlett de tolv studenter som utfört LCA-analyserna åt Returpack. Utgångspunkten för analysen var tömda förpackningar för 1 000 liter dryck, fördelat mellan olika typer av förpackningar. Tillverkningen av förpackningarna ingick alltså inte i analysen, vars mål var att jämföra pantsystemet med den vanliga förpackningsinsamlingen och förbränning, alltså sophinken.

Niclas Svensson

Niclas Svensson.

– Vi fick inte jättebra data på förpackningsinsamlingen och förbränning, men det var ändå tydligt att pantsystemet är bättre än de andra för den här typen av material och produkter, säger Niclas Svensson.

Studenterna räknade på den minskade miljöbelastningen när det återanvända materialet blir nya flaskor och burkar. Resultatet skalades sedan upp av Returpack och visade stora besparingar av koldioxid, i storleksordningen 150 000 ton under 2017.

– Det är inte särskilt förvånande. Man har vetat ganska länge att rena materialfraktioner som leder till kvalitetsbevarande återvinning är det bästa. Att det inte görs oftare är snarare en ekonomisk och organisatorisk fråga än en miljömässig, säger Niclas Svensson.

Så den jungfruliga råvaran är alltså för billig?

– Haha, ja det kan man säga.

– Det kostar att samla in rena materialfraktioner från konsumentprodukter.

Förutom klimatpåverkan analyserade studenterna bland annat påverkan på marknära ozon och övergödning. En positiv effekt i form av minskad övergödning tack vare återvinningen gick att spåra.

85 procent av pantförpackningarna återvinns

Enligt Returpack återvinns 85 procent av Sveriges pantförpackningar. Nu jobbar organisationen vidare.

– LCA-studien ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg inom flera viktiga områden. Vi håller just nu på att bygga om vår anläggning för att ytterligare förbättra sorteringen av våra plastfraktioner. Under en längre tid har vi också diskuterat ”design för återvinning” med våra producenter och importörer. Och sedan 2015 har vi utvidgat pantsystemet genom att möjliggöra för frivillig anslutning av saft- och juiceprodukter, säger Sara Bergendorff, projektledare vid Returpack och ansvarig för LCA-studien, i ett pressmeddelande.

Nu undrar man ju vad som är bäst – burk eller flaska?

– Det går inte att säga baserat på den här studien, eftersom bara avfallshanteringen är med. Eventuellt gör vi en uppföljning med den frågeställningen till våren, säger Niclas Svensson.

Det säkraste valet ur klimatsynpunkt är – trots utmärkta pantsystem – att dricka kranvatten när det är möjligt, gissar Miljö & Utvecklings redaktion.

Läs mer: Svenskar pantar som aldrig förr

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.