nr-logo

Hållbarhet i praktiken

P för producentansvar

Regeringens avfallsutredare vill avskaffa producenternas insamlingsansvar för förpackningar. Bakgrunden är ett snårigt system som försvårar för hushåll och kommuner. Här är utredningens fem viktigaste förslag.

  • Annons 1

I veckan lämnade Lars Ekecrantz över sin utredning om avfallssystemet till regeringen. Målet med utredningen har varit att ta fram förslag för en mer resurseffektiv, enkel och miljömässig hantering av avfall.

Förslagen:

1. Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar samt tidningar från producenterna. Många kommuner är idag frustrerade för att invånare ringer och klagar på att återvinningsstationer för förpackningar ligger långt bort, en fråga som ligger på producenterna.

– Vi slipper ha två huvudmän som har ansvar. Jag tror att det blir enklare för de som upplever det som besvärligt att gå till återvinningsstationen och lämna flaskor etcetera. Det blir bättre sorterat om man sorterar det hemma, nära sin bostad där man också slänger hushållssoporna, säger Lars Ekecrantz, regeringens särskilda utredare av avfallssystemet.

Producenterna ansvarar fortfarande för återvinningen och får betala för kommunernas insamling.

Ett alternativt förslag som går ut på att producenterna behåller helhetsansvaret har också tagits fram. Skillnaden jämfört med idag är att insamlingen då sker genom förhandsgodkända insamlingssystem som står under myndighetstillsyn.

2. Kommunerna får ansvar för att alla hushåll ska kunna sortera sitt matavfall för återvinning.

Flera kommuner har byggt biogasanläggningar som ska leverera bränsle till sopbilar, bussar och andra fordon. Men i många bostadshus saknas möjlighet att samla in matavfallet.

– Med matåtervinning återförs forsfor, kalium och svavel till åkrarna. Idag eldas en stor del av maten upp, säger Lars Ekecrantz.

3. Alla verksamheter får ansvar för att ta hand om det avfall som är jämförligt med hushållsavfall. Det kan exempelvis röra sig om matavfall, toalettavfall och pappersavfall. Därmed avskaffas kommunernas monopol för att ta hand om sådant avfall. Det öppnar upp för entreprenörer att hämta allt avfall från en verksamhet.

– Det här kan öka återvinningsgraden. Idag går det mesta till förbränning i fjärrvärmeverk och det ligger längre ned i avfallshierarkin än materialåtervinning, säger Lars Ekecrantz.

4. Kommunernas monopol på att hämta grovavfall slopas. Idag ska sådant avfall lämnas på återvinningscentraler eller så kan upphämtning beställas från kommunen. Nu kan fler entreprenörer hämta avfall som kan återbrukas.

– Jag tror att det kan gynna återanvändningen. Mycket av det som slängs, som möbler, cyklar och skidor, är i gott skick, säger Lars Ekecrantz.

5. En tydligare skillnad mellan material- och energiåtervinning skrivs in i miljöbalken.

– Vi tycker att vi i Sverige har en bra hantering genom att bränna och göra fjärrvärme av avfall men det rimmar inte riktigt med resurshushållningen i EU:s avfallshierarki. Förbränning kan vara ett bra alternativ till materialåtervinning men det ska finnas en tydlig distinktion.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.