Ozonnedbrytare fasas ut snabbare

Världens länder är nu överens om en snabbare utfasning den ozonnedbrytande kemikalien HCFC. Utfasningen är inte bara betydelsefull för ozonskiktet utan också för klimatet då HCFC är en växthusgas. Sverige var starkt pådrivande för beslutet, uppger Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

Under den gångna veckan har representanter från cirka 190 länder förhandlat om ett utökat skydd av ozonskiktet. En av de viktigaste frågorna på agendan var utfasningen av kemikalien HCFC, mjuka freoner.

HCFC är en av de mest använda ozonnedbrytande kemikalierna i världen idag och används i till exempel kylskåp och är samtidigt en växthusgas. Att länderna beslutade att tidigarelägga utfasningen med tio år är av vikt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Genombrottet kom med hjälp av det svenska initiativet ”Stockholmsgruppen”, som är ett globalt forum där industri, vetenskap, enskilda organisationer och experter kunnat mötas informellt inför partsmötet för att föra Montrealprotokollet framåt.

Montrealprotokollet, som nu haft sitt 19e partsmöte, anses vara världens mest framgångsrika internationella miljöavtal.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.