Översikt över miljöfordon

Att köpa ett miljöfordon kan vara svårt, eftersom bilförsäljarna inte marknadsför dessa fordon aktivt. För att underlätta för sina upphandlare har man därför i Göteborg upprättat landets mest kompletta översikt av miljöfordon.

Miljöfordon i Göteborg är en viktig del av kommunens trafikkontor. Tanken är att man genom att välja rätt bil kan minska miljöbelastningen. Det är förklaringen till att man byggt upp sin webbtjänst www. miljofordon.org, som har landets idag mest kompletta information om befintliga och kommande miljöfordon. Här kan man, förutom att jämföra olika modeller, också få information om tankställen med alternativa bränslen och om leverantörer.

– Det finns många olika miljöfordon på marknaden, men upphandlarna känner inte till vad som erbjuds, berättar projektledaren Mats-Ola Larsson. En del bilar är faktiskt också direkt lönsamma att använda eller inte dyrare än ett konventionellt alternativ.

Inte dyra

Det finns en allmän föreställning att just miljöbilar är dyra. Men bara inköpspriset säger inte tillräckligt. Det är med alla kostnader inräknade som man kan göra riktiga jämförelser med traditionella bilar. På webbsidan finns kalkylprogram tillgängliga för jämförelse av vissa modeller.

På marknaden finns faktiskt ett 20-tal olika modeller av miljödrivna personbilar och lätta transportfordon – tre olika etanolmodeller, fem elbilar och två modeller dieselbilar i miljöklass 1 som kan köras på rapsolja, samt många miljöklass 3-dieslar som kan köras på raps. De senare betraktas dock inte som miljöbilar i Göteborg. Dessutom finns bilar som kan drivas med naturgas.

– Leverantörerna gör inte reklam för sina miljöfordon eftersom de upplever att marknaden är så liten. Därför är det ofta ett stort besvär för köparen att skaffa sig information, konstaterar Mats-Ola Larsson.

Framgångsrikt

Miljöfordon har varit verksamma i två år och projektet har varit framgångsrikt i så motto att man för närvarande har 1 500 miljöfordon i Göteborgs kommun. När man började var antalet 500.

Mats-Ola Larsson understryker dock att de olika förvaltningarna i en kommun inte köper fordon främst för att att det kommer ett påbud från kommunledningen, utan för att man hittar lämpliga fordon och användningsområden.

– Men om bilen fungerar lika bra funktionellt som ett konventionellt alternativ så upplever alla det som positivt att köra ett miljöfordon, konstaterar han.

Idag har Miljöfordons hemsida så många besökare från hela landet att det finns planer från bland annat Energimyndighetens sida att göra sidan nationell, för att ytterligare underlätta för de som vill upphandla miljöfordon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.