”Överdriven oro för effektbrist”

Debatt Svenska kraftnäts ”framtidsanalys” är en knastertorr rapport som skrämt vettet ur många bedömare och opinionsbildare. Men jag är inte orolig för effektbrist, skriver Sven Lindström, vd för Midsummer, i en debattartikel.

”Överdriven oro för effektbrist”
Sven Lindström. Foto: Midsummer

Svenska kraftnäts ”framtidsanalys” är en knastertorr rapport som skrämt vettet ur många bedömare och opinionsbildare; bland andra Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad som kallar den ”en skräckis på kanslisvenska” och vidare att ”Sveriges klimatpolitiska strategi är ett korthus byggt på ett enbent bord”.

Mer elektricitet kommer att behövas

Många tolkar rapporten som att Sveriges elsystem är på gränsen till blackout. Jag kan konstatera följande:

På grund av ökad elanvändning för elektrifieringen av transportsektorn och stora industrisatsningar med bland annat vätgasproduktion i norra delen av landet, så är det ostridigt att det kommer att behövas mer elektricitet i Sverige de kommande decennierna. Denna el bör rimligtvis produceras på det mest koldioxidneutrala sättet.

Överdriven oro för effektbrist

Jag är däremot inte orolig för den så kallade effektbristen, att det inte skulle finnas el att tillgå under de mest kritiska timmarna mitt i vintern. Anledningen är flera: De stora elintensiva industrisatsningarna som ska framställa vätgas bör rimligen göra detta med framförallt vind- och solkraft. Eftersom vätgasen inte kommer att framställas momentant exakt i den stund den behövs så kommer de att behöva framställa vätgas i stora mängder och sedan lagra den.

De kan då välja (och tvingas) att framställa denna vätgas när det finns god tillgång på sol- och vindkraft, det vill säga de behöver inte alls använda vattenkraft när den behövs som bäst för övrig industri/hushåll. Det fina med vattenkraften är ju att vattnen i magasinen fungerar som ett jättestort batteri (Sverige och Norge sitter på 80 procent av EUs vattenmagasin) och vattenkraften är utmärkt för att snabbt reglera efterfrågan.

Möjligheter till energilagring

Skulle vi ha ett överskott på sol- och vindkraftsel kan vi ju alltid pumpa tillbaka vattnet i dammar högre upp. Som ett energibatteri är detta väldigt effektivt med en systemverkningsgrad på cirka 80 procent. Skulle vattenmagasinen riskera att bli överfulla är det väl bra om de tänkta vätgasförbrukarna då utnyttjar detta och producerar vätgas när tillgången på el är som bäst!

Elbilar kan bidra till att stabilisera elnätet

Samma sak gäller för elbilar. De behöver inte laddas när elen behövs för annat utan kan i de sällsynta fall vi får en effektbrist faktiskt bidra till att stabilisera elnätet framförallt i södra Sverige där det finns flest elbilar och störst effektbrist. Ett flertal stora biltillverkare säljer redan bilar med så kallad vehicle-to-grid-teknik (V2G) som tillåter elöverföring från bilarnas batterier tillbaka till elnätet och detta kommer att bli allt vanligare.

Tvinga dem att investera stort i förnyelsebar energi

Så låt inte ett fåtal idag stora koldioxidutsläppare ta kontroll över vår fantastiska vattenkraft utan tvinga dem att investera stort i förnyelsebar energi! Om deras mål är att producera vätgas med el, så kommer de att kunna lagra och åstadkomma en väldigt jämn elförbrukning av den vätgas de behöver. Vill man vara riktigt futuristisk skulle man kunna spekulera i att de sedan dessutom kunde stötta elnätet genom att använda lite vätgas för att producera el om effektbrister uppstår. Det ger dock en låg systemverkningsgrad men politiker borde kräva investeringar i produktion av förnyelsebar energi på de mest hållbara sätten.

Vi har också en stor potential i solenergi: endast en procent av vår elanvändning kommer från solenergi att jämföras med sju till åtta procent i många europeiska länder och över 20 procent i mer framsynta regioner som Kalifornien där alla nya hus måste ha solpaneler. Här finns fortfarande massor att göra i Sverige!

Teknologisk kreativitet och förnybar energi löser problemen

Sedan kan man ju lägga till att alla som har en varmvattenberedare hemma skulle kunna se till att dess på/avslag styrs av nätbolagen. Vattenburen värme i våra hem är ett ganska trögt system och det skulle knappast ge någon komfortminskning om detta styrdes om till delar av dygnet då effektbristen inte är så stor. Försök med detta har pågått i bland annat Tyskland.

Sammanfattningsvis tror jag inte på domedagsprofeterna utan mer på att samma kreativitet och teknologiska utveckling som gett oss modern men energikrävande industri och fordon också kommer att lösa utbudsfrågan. Men då krävs helt klart en medveten satsning på förnybar energi, för annars går det inte.

– Sven Lindström, vd Midsummer

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.