Otillräcklig tillsyn av kemikalier

Tillsynen av kemikalier är otillräcklig, enligt en rapport från Riksrevisionen. De har granskat om kemikalieinspektionens och länsstyrelsernas insatser för tillsyn av tillverkare och importörer lever upp till de krav som ställs i lagstiftningen.

I granskningen konstaterar Riksrevisionen att tillsynen visserligen ger resultat men att den är otillräcklig. Tillsynen har för liten omfattning och många företag och ännu fler kemiska produkter blir aldrig inspekterade. Kemikalieinspektionen ser inte heller till att alla företag anmäler sin verksamhet och sina produkter till myndigheten.

En bidragande orsak till problemet kan vara att flera tillsynsmyndigheter har parallellt ansvar och ingen specifik arbetsfördelning har gjorts dem emellan, menar Riksrevisionen.

– Mängden kemikalier som är i omlopp i samhället ökar kraftigt. Ökande volymer och begränsade kunskaper ökar riskerna för skador på människors hälsa och miljön. Den statliga tillsynen bör svara mot de risker som finns och de mål som uttrycks i miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö, säger riksrevisor Kjell Larsson i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.