Östersjön kan bli pilotområde

För att motverka hoten mot den europeiska marina miljön har kommissionen föreslagit en marin strategi och ett direktiv kring havsmiljön. EU-parlamentet har föreslagit att Östersjön utses till pilotområde eftersom Östersjön både är ett känsligt innanhav och har gränsar mot nio olika stater. EUs marina strategi är en del av det sjätte åtgärdsprogrammet för miljö och syftet är att skapa en ram för de havspolitiska EU-åtgärderna. Hoten mot den marina miljön är många och de drabbar också de 16 procent av EU-medborgarna som lever vid kusterna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.