Ospars rapport: vi utarmar haven

De senaste tio åren har föroreningarna minskat, men förlusten av biodiversitet är fortfarande ett skriande problem, enligt den interantionella havsmiljökonventionen Ospars Quality Status Report.

Ospars rapport:
vi utarmar haven

Rapporten presenterades under ett ministermöte i norska Bergen i slutet av förra veckan. Ospar har arbetat med rapporten under flera år och redogör här för Nordatlantens miljötillstånd samt ger förslag på hur problemen ska kunna lösas.

Konventionsområdet täcker en yta på cirka 13,5 miljoner kvadratkilometer, från Nordpolen i norr till Azorerna i syd. Den övervägande delen består av öppet hav som inte direkt berörs av mänskliga verksamheter.

Under mötet togs även beslut om att utse flera havsområden i det fria havet i Atlanten till skyddat område. En rekommendation antogs också för att förhindra liknande oljeutsläpp som i Mexikanska golfen. Ospar ska bland annat se över regelverket som tillåter borrningar under extrema djup och grundförhållanden.

Klimatförändringarna tydliga

De globala klimatändringarna märks tydligt i de yttre delarna av Nordostatlanten, enligt Ospars rapport. Minskad isutbredning och ökad sötvattentillförsel i Arktis och en successiv förflyttning av olika plankton- och fiskarter från sydligare breddgrader norrut på grund av en ökad ytvattentemperatur är några effekter. I Nordsjöns kustområden är övergödningen ett dominerade miljöproblem. Dessutom är haven förorenade av metaller och miljögifter och viktiga kommersiella fiskbestånd är överutnyttjade.

Havskonventionen Ospar har tillsammans med Helcom i uppgift att skapa en bättre samordning av den internationella havsresurs- och miljöpolitiken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.